Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde Land/Nieuwbouw Heerlerbaan

Tijd: maandag 22 Februari 2016 om 20:00 uur

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”

Agenda.

1. Opening door de Voorzitter.

2. Jaarverslag Secretaris 2015

3. Jaarrekening penningmeester,  verslag kascontrolecommissie.

4. Vooruitblik 2016

5. Rondvraag

6. Sluiting.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur.

Secretaris. D.Romeyn