Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land”.
Tijd: Maandag 18 februari 2019 om 19:30 uur.
Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”

Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Jaarverslag secretaris.
  3. Jaarrekening Penningmeester.
  4. Vooruitblik 2019
  5. Verslag van de vergadering van 10-12-2018.
  6. Mededelingen.
  7. Rondvraag.
  8. Sluiting.