Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/Nieuwbouw.

 logo_bel_land

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering H.B.V. Beloofde land/Nieuwbouw Heerlerbaan.

Tijd: maandag 20 februari 2017 om 20:00 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”
zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.
1. Opening door voorzitter
2. Jaarverslag secretaris
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole commissie
4. Vooruitblik 2017
5. Verslag van de vergadering van 12-12-2016
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur
Mevr.D.Romeyn(secretaris)