Uitnodiging Algemene ledenvergadering .

Uitnodiging voor de Algemene ledenvergadering van de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde land.

Tijd: Maandag 19 februari 2018 om 19:30 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping ” Caumerbron”
Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter.
2. Jaarverslag secretaris.
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole
4. Vooruit blik 2018.
5. Verslag van de vergadering van 11-12-2017.
6. Mededelingen.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten.
Namens het bestuur.
Hr.J.Pelzer.