Prestatieafspraken 2018

 

 

prestatieafspraken2

 

In het Kort.

In Prestatieafspraken leggen Corporatie(s), Gemeente(s) en Huurdersorganisatie(s) vast wat er in de periode waar de afspraken betrekking op hebben, door alle betrokkenen wordt bijgedragen aan het realiseren van de lokale huisvestelijke doelstellingen.

Wettelijk voorwaarden.

In de woningwet is bepaald dat corporaties naar redelijkheid dienen bij te dragen aan de volkshuisvestelijke doelen van de gemeenten waarin zij werkzaam zijn. Hiervoor moet de gemeente een volkshuisvestelijkbeleid (woonvisie) hebben geformuleerd.

Op 8 december 2017 hebben wij als Huurdersvertegenwoordigers weer de Prestatieafspraken 2018 op het gemeentehuis in Heerlen getekend.

Samen met collega’s van andere woningcorporaties en de Gemeente Heerlen hebben wij allen onze handtekening gezet onder deze afspraken.

Hieraan gaat een geheel proces aan vooraf. Op 1 juli van elk jaar is de woningcorporatie verplicht een “bod” uit te brengen bij de Gemeente, hierin staan de plannen voor het komende jaar aangaande nieuwbouw, renovatie, sloop, duurzaamheidstrajecten, leefbaarheidsdoelstellingen, huisvestingsproblemathiek, e.d. Deze plannen worden door de woningcorporatie doorgesproken met de huurdersvertegenwoordigers, alvorens een “bod” wordt uitgebracht, uiteraard is het ook van belang dat de corporatie financieel gezond blijft.

Gedurende het jaar zijn er gesprekken met de Gemeenten en de ROH (regionaal overleg huurdersorganisaties) samen met ons en stakeholders themadagen georganiseerd, waarin over diverse zaken, die in het bod worden opgenomen, ter sprake komen. Ieder kan daarin zijn ei kwijt en de conclusies worden dan ook in de Prestatieafspraken gebruikt. Dit alles moet uiteraard passen in de Woonvisie Parkstad, zoals deze dit jaar is gepubliceerd.

Zoals u ziet zijn wij met vele zaken bezig om u te vertegenwoordigen, niet alleen voor betaalbaarheid maar ook duurzaamheid en leefomgeving staan bij ons hoog in het vaandel.

Mocht u nog vragen hebben, mail ons dan of bezoek een van de komende Algemene Ledenvergaderingen, de HBV Hoogbouw op 25 januari om 19:00 uur in de Caumerbron en de HBV oud Heerlerbaan/Beloofde land op 19 februari    om 20:00 uur in de beneden verdieping van de Caumerbron.