Lijn 41 ziekenhuis, en nu !!

Aanleiding om u deze informatie te laten toekomen is een vraag aan de Provincie Limburg namens het Stadsdeel Heerlerbaan waarom in een wijk waar veel ouderen wonen deze toch belangrijke buslijn naar het ziekenhuis komt te vervallen.

Het antwoord van de Provincie Limburg die de opdracht uitgeeft waarom lijn 41 van Arriva niet meer in de omliggende straten op de Heerlerbaan komt zoals de Palestinastraat, Peter Schunckstraat en de Caumerweg is.
Het openbaar vervoer is anders, anders dan tussen 2006 en 2016, een vraaggericht vervoerssysteem, op de vraag waar veel vraag is zal veel vervoer aanwezig zijn, op relaties waar weinig vraag is wordt maatwerk geboden. Bovendien neemt in een aantal gevallen de loopafstand voor ouderen enorm toe.
Het vervallen van de directe busverbinding met het ziekenhuis vanaf de wijk Heerlerbaan is hier het gevolg van, Veolia kwam met 2 bussen uit Kerkrade en gingen via de Peter Schunckstraat naar het ziekenhuis, deze lijn is gebundeld met een andere lijn(nr 28) uit Kerkrade( ter indicatie: de loopafstand van de halte Peter Schunckstraat naar de alternatieve halte Rukker is 400 meter.
Hun alternatief is op dit moment met lijn 25/26 naar Parkstad Stadion reizen en daar overstappen op een van de drie buslijnen naar het ziekenhuis – deze bussen sluiten op elkaar aan. De meeste reizigers langs deze route reizen naar Heerlen centrum en station – zij hebben hiermee een frequentere en snellere verbinding.

Eind februari worden door Arriva en de Provincie Limburg alle ervaringen over de nieuwe dienstregeling geƫvalueerd. In deze evaluatie wordt bekeken waar en hoe en wanneer er aanpassingen gerealiseerd kunnen worden.
Wij nemen uw opmerking in deze evaluatie mee.

Namens de servicedesk van de Provincie Limburg

Namens het Stadsdeel Heerlerbaan.