Kerstwens

 

    KERSTWENS

holidays-1806121_960_720

Aan het einde  van 2016 willen wij even de balans opmaken. Een jaar waarin vele veranderingen op onze weg zijn gekomen. Door de invoering van de woningwet 2015 hebben de huurders meer inspraak tijdens de overleggen met woningcorporaties en gemeenten. Na een tijd van bijscholen en wennen aan de veranderde situatie is het afgelopen jaar steeds meer bij Weller en de Gemeente Heerlen het inzicht gekomen dat wij ook een gelijkwaardige partij zijn geworden. 

Het gevolg heeft u al kunnen merken in de huurverhoging, deze was voor dit jaar verhoudingsgewijs bescheiden en niet inkomensafhankelijk. De renovatie van de hoogbouwflats aan de Peter Schunckstraat is mede door inbreng van onze vertegenwoordigers soepel gestart tot tevredenheid van de bewoners. Ook in de afspraken voor 2017 met beide instanties hebben wij duidelijk onze stempel op het gehele gebeuren gedrukt met als gevolg Prestatieafspraken 2017 waar de huurdersvertegenwoordigers ook hun handtekening zullen zetten op 9 december 2016.

 

         christmas-tree-1808558_960_720christmas-tree-1808558_960_720

Voor 2017 wensen wij u en uw naasten fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig jaar, waarin wij als Uw vertegenwoordigers van de Huurders Belangen Verenigingen en hun overkoepelende orgaan het Stadsdeel Heerlerbaan zullen vertegenwoordigen in diverse onderhandelingen met Weller en de Gemeente Heerlen.

Namens het bestuur “Stadsdeel Heerlerbaan”