Introductie

De Huurders-Belangenverenigingen op de Heerlerbaan:
– HBV Oud Heerlerbaan-Beloofde Land.
– HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o.
en het samenwerkingsverband “Stadsdeel Heerlerbaan“ hebben samen deze website.

Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Heerlerbaan bestaat thans uit de volgende personen:
Voorzitter : Jo Pelzer
Secretaris : Frans Souren
Penningmeester : Toine Schaaf

Misschien ten overvloede, maar toch, de kantoorruimte van het Stadsdeel Heerlerbaan is gevestigd in de onderverdieping van de Caumerbron:
Corisbergweg 197, 6418 CV Heerlen.
Aanwezig op maandagmorgen van 10:00-11:30 uur.
Telefoon: 06-15040920

Secretariaat:
Dhr. Frans Souren.
Peter Schunckstraat 1038, 6418 VG  Heerlen.
telefoon: 06-15040920.
email: info@stadsdeelheerlerbaan.nl