Geschiedenis

Structuur Weller vanaf 1 januari 2004

Vanaf 1 januari 2004 is de woningcorporatie Wonen Parkstad gefuseerd met de woningcorporatie Het Adres in Brunssum.Het woningbestand is hierdoor van plus/minus 6000 woningen naar plus/minus 10.192 woningen gegaan.

Er zijn thans vier stadsdelen, namelijk: Stadsdeel Heerlerbaan, Stadsdeel Huren & Wonen te Heerlerheide,  Stadsdeel Heerlen-Centrum-GBP,  Stadsdeel Brunssum-Schinveld.

In ieder stadsdeel zijn Huurdersbelangenverenigingen actief, op de Heerlerbaan dus twee. Per Huurderbelangenvereniging zijn drie personen vertegenwoordigd in het Stadsdeel, voor Heerlerbaan dus zes personen.

Boven het Stadsdeel hebben we nog een “Huurderskoepel”, hierin zijn van ieder Stadsdeel twee personen afgevaardigd.

Deze personen vergaderen met de Directie van WelIer over beleidszaken, zoals het er nu uitziet zes keer per jaar, indien nodig vaker.