Eenmalige huurverlaging 2021 !

In 2021 hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de huurverlaging van- zelf. U hoeft hier niets voor te doen. Huurders die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Waarom een eenmalige huurverlaging ?
De meeste huurders betalen een huur die bij past hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houd Weller daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Dat kan zo gegroeid zijn doordat bijvoorbeeld uw inkomen is gedaald voor een langere periode. Of omdat er in die tijd dat u uw woning ging huren nog geen rekening werd gehouden met een huurprijs die paste bij uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Uit de controle van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt.
U hoeft zelf niets te doen. Uit de gegevens van de belastingdienst blijkt wie er in aanmerking komt. De belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 en met hoeveel mensen u in dit huis woont. Op basis van deze controle horen wij of u recht heeft op een huurverlaging. We verlagen dan automatisch uw huur.

Uw huishouden uw huur* Uw inkomen is Uw huur* wordt
bestaat uit
is hoger dan niet hoger dan verlaagd tot.
_________________________________________________________________________________________
Een persoon € 633.25 € 23.725 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Een persoon die € 633.25 € 23.600 € 633.25
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Twee personen € 633.25 € 32.200 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Twee personen van € 633.25 € 32.075 € 633.25
wie minstens een
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Drie of meer € 678.66 € 32.200 € 678.66
personen
__________________________________________________________________________________________
Drie of meer personen € 678.66 € 32.075 € 678.66
van wie tenminste een
persoon AOW ontvangt
* bedoeld wordt de huur zonder servicekosten, ook wel kale huur genoemd.

Voldoet u aan de voorwaarden ?Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
Huurders die in aanmerking komen, sturen voor 1 april een brief. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021. De belastingdienst stuurt de huurders waarvan de gegevens zijn op gevraagd ook voor 1 april een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat Weller gegevens heeft opgevraagd en waarom dat gebeurd is.

Wanneer kunt u zelf aanvragen ?
is uw inkomen na 2019 voor tenminste zes maanden gedaald, dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. U moet dit wel kunnen aantonen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doen we binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021. We hebben daarvoor een standaardbrief opgesteld. Deze kunt u gebruiken voor uw aanvraag.(link met brief toevoegen)

Wilt u meer weten? Bekijk dan vraag en antwoord (link toevoegen) of onderstaande links. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 045-4048600

Links:
Eenmalige huurverlaging 2021/woonbond.nl
Eenmalige huurverlaging- voor huurders met een laag inkomen en hoge
huurprijs/ Huurcommissie
Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021? (Huurcommissie.nl)