Meedenken over Huurderszaken ?

Meedenken over Huurderszaken.

Beide HBV’s op de Heerlerbaan hebben en hun overkoepeling “Stadsdeel Heerlerbaan” hebben doorlopend behoefte aan huurders die interesse hebben in dit werk en een steentje willen bijdragen.

Dit kan in diverse taken zijn zoals in de werkgroepen als in het algemeen bestuur of als u nog meer wilt weten en doen voor de huurders in de toekomst is een bestuursfunctie.
Enkele zeer belangrijke punten zijn o.a.: Leefbaarheid in de wijk Heerlerbaan en Betaalbaarheid maar ook om samen te spreken over de wensen die de huurders hebben, tuinen onderhoud en groen -voorziening, het lopen van een Schouw in de wijk samen met enkele vertegenwoordigers van Gemeente, Politie, Handhaving, Weller en ook de betrokken HBV’s dus er is genoeg werk te doen.
Wat ook mogelijk is om de Nieuwsbrief zoals die nu als Pilotproject naar alle huurders in de wijk gestuurd wordt invulling te geven, misschien hebt u een idee hierover of hebt u punten die u belangrijk vind, nieuwe impulsen van u helpen als huurders vertegenwoordigers.

Deze contacten zijn voor de betreffende HBV’s en het overkoepelend Stadsdeel

HBV Hoogbouw: souren.f@home.nl
HBV Bel.land/oud Heerlerbaan: j.pelzer@home.nl
Stadsdeel Heerlerbaan: info@stadsdeelheerlerbaan.nl

Belangstelling, neem dan contact met ons op !

Lees meer

Werkzaamheden m.b.t. de renovatie flats Peter Schunckstraat.

Beste Allemaal.

Hiermee willen wij u inzicht geven in de werkzaamheden welke gebeuren voor het plaatsen van de nieuwe puien en welk uitzicht het heeft als de werkzaamheden klaar zijn.

P1030827   P1030818       P1030831   

Het verwijderen van de oude kozijnen gaat snel, ook het intakelen van de nieuwe puien gaat snel, de heren beginnen s’morgens om 07:00 uur en om 11:00 uur staan de puien wind en waterdicht gemonteerd, hierna volgt alleen nog de afwerking aan de binnenkant van uw woning, ook dat is en wordt op een goede en snelle vakkundige manier gemaakt, de laatste die naar buiten gaat is die met de “Stofzuiger”.

Na de demontage enkele beelden van hoe het er na de renovatie uitziet ??

P1030797  2017-10-02_09_21_03       

                    

Het gehele project is tot tevredenheid verlopen met deze uitstraling, de woningen van de eerste 4 flats zijn wat isolatie en uitstraling betreft weer optimaal voor de komende 25 jaar.

 

 

Lees meer

Uitnodiging Ledenvergadering HBV Hoogbouw

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HBV Hoogbouw.
Tijd: donderdag 7 februari 2019 om 19:00 uur.
Plaats: Gemeenschapshuis Caumerbron.

Agenda.

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Renovatie verloop.
  3. Servicekosten en afhandeling hiervan.
  4. Huishoudelijk reglement.
  5. Huurverhoging 2019-2020.
  6. PAUZE, tevens kascontrole 2018.
  7. Hoe bereik ik de juiste persoon bij Weller.
  8. Klachten, overlast, c.q. problemen.
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.

Lees meer

Algemene ledenvergadering HBV Hoogbouw op 25 jan 2018

Geachte bewoners van de Hoogbouw flats.

Ter mededeling aan alle bewoners die automatisch lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging.

Wij nodigen u uit op 25 januari voor de Algemene Ledenvergadering in de grote zaal van de Caumerbron,  begin van dit overleg is om 19:00 uur.

De Agenda punten zijn:

1-Renovatie flats. 3-4-1-2.
2- Informatie m.b.t de service en afrekenkosten van de Palestina en Karmelflat en flat 1.
3- Klachten, hoe te handelen en melden.
4- Vacature Secretaris, Hr.Bervoets stopt.
5- Kascontrole in de pauze door 2 personen( 20 minuten)
6- Ingeleverde punten behandelen
7- Rondvraag.
8- Sluiting.

Lees meer

Renovatie Hoogbouw appartementen !

Reeds enige tijd is de Fa.Smeetsbouw in opdracht van Weller bezig met de renovatie van de gehele buitenschil van deze woningen, de opzet is om deze appartementen levensloopbestendig te maken, dus geschikt te maken voor alle doelgroepen en waarbij de dorpels overal zo weinig mogelijk zijn dus zeker ook geschikt zijn voor rolstoel gebruikers. Flat III is al sinds een driekwartjaar opgeleverd, Flat IV staat op het punt ook opgeleverd te worden, het is een ware metamorfose om te zien hoe prachtig deze woningen nu worden.

Wilt u de site hogerop Heerlerbaan bekijken gebruik hiervoor deze link:
http://www.wellernet.nl/nl-nl/weller/nieuwsarchief/nieuws-2017/hogerop-heerlerbaan-goed-op-stoom.aspx  

Lees meer

Overleg 14-03-2017

Stadsdeel overleg 14-03-2017

– Het appartementen complex blok 3 is op 15 maart officieel opgeleverd door de Fa.Smeets.
– Dit is met een feestelijk tintje gebeurt, met een hapje en een drankje voor alle bewoners uit dit complex.
– De servicekosten afrekening voor flat 2 laat al een behoorlijke tijd op zich wachten, maar er is voortgang zodat  deze bewoners op korte termijn deze mogen ontvangen.
– Op 31 mei zal er een Algemene ledenvergadering zijn voor de wijk oud Heerlerbaan, reden is dat men in de
toekomst samen wil gaan werken met de HBV Beloofde land om zo sterker te staan voor de huurders van Weller
in deze wijk, dit zal zijn in het kantoor van het Stadsdeel Heerlerbaan, gelegen in de beneden verdieping van de Caumerbron.

Lees meer

Feestelijke opening Flat III

Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017

Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 P1040329 F76BA700-A24B-490C-886C-45FCE95D5C69

Feestelijke opening Flat III.

Op 20 April 2017 is na een renovatieperiode de feestelijke opening verricht in de Peter Schunckstraat door de Directeur van Weller, de Directeur van Smeets-bouw en de Voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging.       Wat deze renovatie voor de bewoners gebracht heeft is 100 % tevredenheid zoals in elke woning de werkzaamheden zijn verricht, dit brengt ook voor de buitenschil een enorme metamorfose en geweldige uitstraling. Alles word tot in de puntjes door de Fa.Smeetsbouw als hoofduitvoerder verzorgd en afgestemd met alle betrokken partijen, ook de Huurders Belangen Vereniging is bij elk overleg betrokken geweest om indien mogelijk met de wensen van bewoners individueel zoveel mogelijk rekening te kunnen houden. Dit heeft als eindresultaat een geweldige verbetering gebracht waar de bewoners de komende 25 jaar weer mee vooruit kunnen. De woningen zijn op dit moment dan ook levensloopbestendig, door de isolatiewaarde te verbeteren zijn deze naar energielabel B gebracht waardoor het individueel stookgedrag mogelijk ook omlaag gebracht kan worden, door deze isolatie is de geluidsoverdracht van buiten naar binnen ook enorm verbeterd. Tevens is ook rekening gehouden met de veiligheid, dit door het aanbrengen van een strook LED verlichting rondom de flat wat een mooie uitstraling geeft en men niet meer in het donker staat in de nachtelijke uren. Bij dit officieel tintje waren alle bewoners uitgenodigd voor een hapje en drankje waar veel bewoners op een gezellige manier gebruik van hebben gemaakt. Afsluitend was er door enkele personen van de betrokken partijen de mogelijkheid gegeven om met de luchtballon van IBA een vaart te maken, vertrokken is vanaf het trapveldje gelegen tussen flat 3 en 4, ook dit feestje was voor de aanwezige toeschouwer en bewoner een mooi en gezellige beleving.

Lees meer

Individueel aanleggen verwarming flat 1 & 2

Zoals eerder al aangegeven is nu ook in flat 2 de individuele verwarming klaar en is alles naar tevredenheid verlopen.  Iedere bewoner zal nu naar behoefte zijn eigen temperatuur kunnen regelen.  In 2017 zal er in flat 2 naar alle waarschijnlijkheid ook begonnen worden met het isoleren van de woningen, er worden dus nieuwe voorzet wanden geplaatst waardoor de isolatie sterk verbeterd, ook het huidige glas wordt vervangen door HR++ glas waardoor er nog meer energie bespaart kan worden. In Flat 1 waar men nu nog bezig is met het aanleggen van de individuele verwarming wordt ook meteen de “warmte terug win unit” vervangen, WTW genaamd, hierdoor zijn de werkzaamheden iets gecompliceerder en duren de werkzaamheden per woning iets langer,  deze bewoners kunnen wel de komende winter ook hun verwarming zelf kunnen regelen. We zullen u hier van de werkzaamheden in de flats op hoogte houden.

Lees meer

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering HBV Hoogbouw op 27 Januari om 19:00 uur in de Caumerbron.

Algemene ledenvergadering voor de bewoners van de flats in de Peter Schunckstraat.

Agenda:

1-Uitleg over het nieuwe Wijksteunpunt PeterSchunck door Meander.

2-Woongenot ?

3-Tevredenheid aanleg verwarming in de flats 4 en 5.

4- Afspraken m.b.t. de aanleg van de nieuwe CV ketels in flat 1 en 2.

5- Nieuwe bestuursleden voor in het Alg Bestuur uit flat 2 en 3.

6-Pauze, en kascontrole door 2 personen.

7-Warmtewet, uitleg voor de betrokken flats.

8-Informatie m.b.t. de renovatie in de flats 1 t/m 4.

9-Rondvraag.

10- Sluiting.

Namens het D.B van de HBV Hoogbouw.

Lees meer