Notulen 10-1-2017

 Stadsdeeloverleg van 10-1-2017.

Wat veranderd er voor huurders in 2017.
Huurtoeslag :

* Huishoudens met recht op huurtoeslag gaan er ongeveer € 10.- per maand op vooruit.
* De grenzen van het maximaal jaarinkomen om huurtoeslag te ontvangen zijn verhoogd:
– € 22.000 voor alleenstaanden.
– € 33.150 voor meer persoonshuishoudens onder de AOW leeftijd.
– € 30.175 voor meer persoonshuishoudens onder de AOW leeftijd.
– De leeftijd op 1 januari bepaalt voor het gehele jaar het recht op huurtoeslag.

Voor de huurtoeslag is het één ouderenhuishouden als minstens 1 iemand in een huishouden op
1 januari 2017 de AOW leeftijd heeft .
Het maximum aan spaargeld/ ander vermogen is € 25.000 per persoon.
– € 710.68 blijft de huurtoeslag grens evenals in 2016.
– € 414.02 is de aftoppingsgrens voor huurtoeslag.
– € 592.55 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 1 of 2 personen.
– € 635.05 is de aftoppingsgrens voor huishoudens van 3 of meer personen.

Toewijzen van een woning:
* Woningcorporaties moeten tenminste 80 % van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen
aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 36.165.
* Ze mogen 10 % van de vrijkomende woningen toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen
tussen € 36.165 en € 40.349.
* Nog eens 10 % mogen zij toewijzen zonder te kijken naar het inkomen van de huurders mits zij
zich hier houden aan de regels van de plaatselijke huisvestingsverordening.

Samengaan HBV’s:
 De mogelijkheid bestaat dat de HBV’s Beloofde Land en oud Heerlerbaan gaan fuseren.

Mededelingen HBV’s :

HBV Beloofde Land:
* Het handhaven van de groenschouw in de wijken.

HBV Hoogbouw:
* Renovatie van flat 3 is bijna helemaal voltooid.
* Aanleg van de individuele verwarming flat 1 t/m 5 is klaar.
* De buitenschil van flat 3 is bijna klaar.
* Op 16 Januari 2017 is gestart met de renovatie van flat 4.

HBV oud Heerlerbaan:
* geen mededelingen.

Lijn 41, de extra bus die door de wijk rechtstreeks naar het ziekenhuis reed is niet meer, na een briefwisseling met de Provincie Limburg kregen we te horen dat de bewoners die 400 mtr maar moesten lopen naar de bushalte of lijn 26 moesten nemen naar het Roda Station en daar moesten overstappen op de lijn die rechtstreek naar het ziekenhuis rijd, de mogelijkheid om deze lijn weer te hergebruiken blijkt minimaal te zijn, ook dat de meeste gebruikers de bus gebruiken om naar het centrum in Heerlen te gaan. Daarom vragen wij die bewoners die hier ernstige hinder van hebben hun klacht in te dienen bij de Provincie Limburg.