Een oproep !

Oproep

 

De afgelopen week hebben bestuursleden van ” Stadsdeel Heerlerbaan” als vertegenwoordigers van u als huurders gesproken in het kader van de “Prestatieafspraken met woningcorporaties en Gemeente Heerlen”. Aan de orde zijn geweest o.a. het onderhoud van de groenvoorziening van de Gemeente Heerlen. Zoals wij al hebben aangegeven op deze website is dit onderhoud beduidend van een lager niveau als voorheen.

Een voorstel tijdens dit overleg is geweest om dit onderhoud gedeeltelijk door de bewoners zelf te laten verzorgen, eerst als Pilotproject op een 5 tal plaatsen in de totale gemeente. Als voorbeeld is een project genoemd in Hoensbroek waarbij een braak liggend stuk grond door de bewoners met financiële steun is omgetoverd in een mooi aangelegd parkje., dat nu ook in onderhoud is door de buurt bewoners.

Onze oproep aan u, als bewoners van Heerlerbaan, is om  met initiatieven te komen samen met uw buren uit uw straat om van uw plekje Heerlerbaan iets moois te maken, iets waar u trots op kunt zijn. De bedoeling is dat de gemeente en de woningcorporatie u daarbij zullen ondersteunen, door middel van benodigde adviezen.

Heeft u belangstelling voor dit initiatief laat het ons dan weten via onze website contactmail of via souren.f@home.nl.

Of kom gerust eens langs op de maandagmorgen tussen 10:30 – 11:30 uur op het Stadsdeelkantoor in de beneden verdieping van de Caumerbron aan de Corisbergweg 197, daar zijn de bestuursleden dan aanwezig.

 

 

Onderhoud van tuinen en stoep ?


Onderhoud van tuinen en stoep.

                 IMG_0071

De lente is weer begonnen, na een natte start hebben we nu een periode van zon.
Deze combinatie heeft gevolgen voor u en uw tuin.

                 Alles groeit en bloeit volop.

Dit heeft ook tot gevolg dat ook het onkruid groeit, enz. Nu is door de bezuinigingen van de Gemeente Heerlen het onderhoud van openbare tuinen behoorlijk minder geworden. Naast het onderhoud van uw eigen tuin, is het misschien mogelijk eens rondom uw huis te kijken naar de stoep. Maak ook deze onkruid vrij en haal er eens een bezem overheen. Het zal de wijk Heerlerbaan weer een mooie en vriendelijke uitstraling geven, die wij met z’n allen graag willen.

                                 Bedenk:

een schone en opgeruimde wijk is een leefbare wijk.

Huurverhoging 2016

Huurverhoging 2016.

De afgelopen maanden heeft het Stadsdeel Heerlerbaan als afgevaardigde van de 3 huurdersbelangenverenigingen onderhandeld samen met onze collega’s uit de andere stadsdelen van Weller over de huurverhoging ingaande 1 juli 2016.

De minister heeft voorgeschreven een inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2016 van 0.6 % (inflatie) met daarbovenop een verhoging van 1.5 %, 2% en 4 %.

De huurderskoepels hebben de directie gevraagd om net als in 2015 af te zien van een inkomensafhankelijke verhoging.

Op 3 februari is het voorstel van de directie van Weller gekomen om iedereen een huurverhoging toe te passen van 1.6 % zijnde de inflatie 0.6 % en daarbij een verhoging van 1 % . Voor 19 maart hebben wij als Stadsdeel Heerlerbaan een gekwalificeerd advies moeten uitbrengen over de verhoging.

Ons voorstel omkleed met een aantal argumenten was om alleen een verhoging door te voeren van 0.6 % zijnde inflatie. Onze argumenten waren o.a. het niet indexeren van pensioenen, het uitkleden van de huurtoeslag, de stijging van de totale woonlasten en de betaalbaarheid als één van de prioriteiten van Weller.

Afgelopen woensdag 6 april is men in het laatste overleg met de directie van Weller en de 4 andere stadsdelen tot een overeenkomst gekomen om de huren per 1-7-2016 voor eenieder te verhogen met 1 % .

Hierbij moeten wij wel mededelen, dat ondanks dit voor dit jaar behaalde succes, er voor de komende jaren de inkomensafhankelijke huurverhoging weer zit aan te komen op voorschrift van het Kabinet Rutte II.

Heeft u recht op Huurtoeslag !

Aan de Weller-bewoners op Heerlerbaan !

Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer  17 %  van de mensen die recht hebben op Huurtoeslag, dit om de een of andere reden niet hebben aangevraagd.

Vaak is onwetendheid of het niet kunnen aanvragen.

Huurtoeslag aanvragen voor het jaar 2015 (kan nog tot 1 september 2016) en 2016, is misschien voor u een verlichting in uw financiële situatie. Het leven kan hierdoor weer iets Rooskleuriger worden.

Als Huurdersbelangenvereniging willen wij u de weg wijzen, maar dan moet u wel zelf eerst iets doen.

Kijk eerst hoe groot uw inkomen is.

Voor een eenpersoonshuishouden mag dit maximaal € 21.950 zijn, voor een tweepersoonshuishouden mag het verzamelinkomen niet groter zijn als € 29.825.

Verzamel een aantal gegevens:

1. Stond of staat u per 01-01-2015 ingeschreven in de Gemeente Heerlen.
2. Uw persoonlijke gegevens.
3. Uw Burgerservicenummer.
4. Uw belastbaar inkomen of verzamelinkomen ( heeft u geen aangifte gedaan vraag dan een IB60 formulier verklaring aan bij de Belastingdienst).
5. Ontvangt u zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag of kind gebonden budget ?
6. Heeft u een spaartegoed van niet meer dan € 21.000 per persoon ?
7. Uw huurprijs per 1 januari 2015
8. Uw eventuele servicekosten.

Heeft u al deze gegevens en blijkt uw inkomen lager te zijn als de hierboven genoemde bedragen dan is de kans groot dat u in aanmerking komt voor Huurtoeslag.

Mocht u zelf niet beschikken over een PC of Tablet, vraag dan een familielid of vriend om u daarbij te helpen.

Ga naar: maak een proefberekening Huurtoeslag op uw PC of Tablet.

Blijkt U in aanmerking te komen vul dan uw aanvraag in bij : www.huurtoeslag.nl,  of laat dit door een familielid of vriend doen.

Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering HBV Hoogbouw op 27 Januari om 19:00 uur in de Caumerbron.

Algemene ledenvergadering voor de bewoners van de flats in de Peter Schunckstraat.

Agenda:

1-Uitleg over het nieuwe Wijksteunpunt PeterSchunck door Meander.

2-Woongenot ?

3-Tevredenheid aanleg verwarming in de flats 4 en 5.

4- Afspraken m.b.t. de aanleg van de nieuwe CV ketels in flat 1 en 2.

5- Nieuwe bestuursleden voor in het Alg Bestuur uit flat 2 en 3.

6-Pauze, en kascontrole door 2 personen.

7-Warmtewet, uitleg voor de betrokken flats.

8-Informatie m.b.t. de renovatie in de flats 1 t/m 4.

9-Rondvraag.

10- Sluiting.

Namens het D.B van de HBV Hoogbouw.

Individuele verwarming in de flats 4 en 5.

008  015  017  009

005  003  013

 

Na jaren van inzet heeft de Huurders Belangen Vereniging in de Peter Schunckstraat het toch zover gekregen om in goed overleg met Weller een goede individuele verwarming te krijgen in de flats 4 en 5.

Vanaf 2009 was de HBV al bezig met het regelen van de temperatuur van de verwarming in beide flats, na al die jaren werden er in 2013 wijzigingen aangebracht in de flats 4 en 5 die alleen maar grotere problemen veroorzaakten, omdat er nu bijna niets meer regelbaar was.

Na een enquête onder 264 huurders/ bewoners in beide flats hebben we dit kunnen aantonen en is men dit voorjaar van 2015 begonnen met de aanleg van een individuele regelbare verwarming in flat 5 en na de bouwvakvakantie in flat 4.

Nadat de Fa.Feenstra iedere bewoner apart bezocht heeft waarbij iedereen kon aangeven waar hij/zij de radiatoren geplaatst wilden hebben is het merendeel te zien op de foto’s zoals de verwarming in 90 % van de woningen is aangelegd, op enkele andere plaatsen werden de leidingen of de radiators op een andere plaats gemonteerd.

Het aanleggen van het ventilatiekanaal bracht veel werk met zich mee, er moest een gat met een diameter van 42 cm door de vloer geboord worden in een streng van 12 woningen om te beginnen, na het aanleggen hiervan kon het compartiment brandvrij worden afgesloten en de combiketel geplaatst worden.

Het monteren van ‘t leidingwerk en het ophangen van de radiatoren heeft maar 2 werkdagen gekost en wat voor 99 % van alle bewoners tot volle tevredenheid is uitgevoerd, goed werk is verricht en netjes opgeleverd werd door de Fa.Feenstra.

Bestuur HBV Hoogbouw.

Wijksteunpunt: PETER SCHUNCK !

Render 10   Render 6   Render 8   Render 4

Render 5

Er zijn veel senioren in Heerlerbaan. Meander en Weller willen samen toekomstperspectief bieden voor deze senioren.  Want het is belangrijk dat ouder wordende bewoners langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Meander zal actief haar dienstverlening in de wijk gaan organiseren vanuit de kantoorruimte in het nieuw te bouwen wijkpunt. Op deze manier heeft het zorgpersoneel korte lijntjes naar de cliënten. Daarnaast zal het kleinschalige gebouw tegemoet moeten komen aan de behoefte  “van elkaar ontmoeten en dingen samen doen”.  In het Wijkpunt komt een gezellige woonkamer waar buurtbewoners aan dagactiviteiten kunnen deelnemen zoals  “samen eten”, recreatie, seniorengym enz.  Wijkpunt Peter Schunck zal het woonplezier in de wijk verhogen. Het is immers een geruststellend gevoel als de zorgverlener in de buurt is. Het Wijkpunt Peter Schunck komt in de plaats van de huidige huisvesting van Meander Thuiszorg aan de Bautscherweg.

Ligging : Peter Schunckstraat in Heerlen ( nabij de bushalte)
Startbouw : Juni 2015
Oplevering : eind 2015/ begin 2016
Opdrachtgever/ verhuurder : Weller
Huurder/exploitant/zorgaanbieder : Meander Thuiszorg
Architect : Teeken-Beckers
Gebruiksoppervlakte : circa 300 m2
Extra : 3 parkeerplaatsen voor personeel

vraag – antwoord

IMG_0006

U zag als lezer van onze website dat er ook een mogelijkheid is om ons een vraag te stellen. Maak van deze gelegenheid gebruik en mail ons, wij hebben misschien niet direct het juiste antwoord voor u, maar kunnen wel de vraag doorspelen naar de juiste instantie of personen. Blijf niet zitten met uw vragen en luister niet teveel naar de “cowboy verhalen” welke er soms rond dwalen door de wijk. Zoek ons op voor een antwoord.

Het bestuur heeft wel een vraag aan U !

Wij zijn op zoek naar vooral jongere huurders, dames of heren, die ons bij willen staan als hulp bij een toekomstig project of voor de toekomst als kandidaat lid van ons bestuur. Het is belangrijk voor u als bewoner om uw stem te laten horen, zeker in de komende jaren. De nieuwe woningwet geeft de huurders in de toekomst meer invloed bij de woningcorporaties en de zittende leden van de HBV’s zijn lichtelijk aan het vergrijzen, dus verjonging van het bestuur is voor alle huurders van groot belang.

Unieke kunst in de Peter Schunckstraat.

 

Foto          image (2)

 

Kunst, prachtig. Zoals u misschien al vernomen hebt via de media, TV of welk orgaan dan ook is er op de kopse kant van flat 5 in de Peter Schunckstraat op de Heerlerbaan, de kant welke zicht krijgt vanaf de Euregioweg een gigantisch groot kunstwerk aangebracht.

Dit is tot stand gekomen door Cultuur -Nova2014 in samenwerking met HRLN Street-art 5 die Weller gevraagd hebben of zij dit enorme portret op deze flat mochten aanbrengen.

Het op de muur aanbrengen heeft ruim alles bij elkaar een week geduurd en heeft de enorme afmetingen van 36 x 13 meter, de kunstenaar had een voorbeeld bij zich wat de grote had van 20×15 cm, aangebracht met verfrollers en spuitbussen en kwasten in de tinten grijs en zwart.

Dit kunstwerk is een nors kijkend persoon een hoofd van een onbekend personage, misschien dat er personen zijn die er iemand in zien.                                              Dit portret is gemaakt door de Duitse kunstenaar Hendrik Beikirch, en is zeker wel ‘t grootste en hoogste van de Euregio, Nederland en Duitsland en zelfs Europa.

De kunstenaar geeft zelf aan om ‘t spannend te vinden om iemand te portretteren die niet beroemd is.

Op maandag 1 september 2014 is dit prachtige kunstwerk met een feestelijk tintje door Weller onthuld en gepresenteerd aan de bewoners en iedereen die daar interesse voor toont, deze is geweldig.

Aan interesse heeft ‘t niet gelegen want dagelijks komen er mensen uit alle windstreken naar deze plek om deze prachtige tekening te zien en te fotograferen, ja u leest ‘t goed, dus we zouden zeggen kom ook eens kijken !