Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan 17 febr 2020

Het Algemeen Bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Beloofde land/oud Heerlerbaan nodigt u uit om op 17 februari 2020 de algemene ledenvergadering bij te wonen, tijdstip van dit overleg is om 19:30 uur.
Deze is in de benedenverdieping van de Caumerbron, waar het bord Weller-StadsdeelHeerlerbaan op de muur bevestigd is.

Er goede informatie is voor u als huurder omtrent de wijk waar in de toekomst mogelijk een renovatie zal gebeuren, ook punten welke betrekking hebben op overlast en klachten, ook hierbij kunnen wij u helpen en verwijzen wat voor u de beste oplossing zou kunnen zijn.
Op de plaatsen waar deze renovatie zal plaats vinden, hiervoor zoeken wij huurders die zich willen inzetten om samen met het bestuur van de HBV dit project te gaan begeleiden samen met de uitvoerende partij maar ook om de wensen van de huurders kenbaar te maken.

Als HBV hebben wij direct contact met medewerkers van Weller die wij vragen kunnen stellen om uw problemen in een zo kort mogelijke tijd mogelijk te gaan oplossen maar ook welke stappen u kunt ondernemen hiervoor.
Wij proberen om u op alle mogelijke manieren antwoord te geven op vragen die u stelt

Nogmaals wij hopen dan ook U te mogen begroeten op deze prettige informatieve avond, de koffie staat klaar !

Met vriendelijke groeten namens het bestuur: HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan.

Lees meer

Algemene Ledenvergadering van de HBV Hoogbouw op 6 februari 2020

De Huurders Belangen Vereniging van de Hoogbouwflats gelegen in de Peter Schunckstraat, Karmelstraat en Palestinastraat houd op 6 februari om 19:15 uur in de Caumerbron hun Algemene Ledenvergadering voor alle huurders van deze flats.

Wij hopen dan ook dat er zoveel mogelijke huurders aanwezig zijn, mogelijk dat we van u ook iets mogen vernemen en horen hoe het woongenot en leefbaarheid in deze woningen is.

De avond begint om 19:15 uur, koffie staat klaar.

De Agenda is:
– Informatie over de ontvangen brieven voor de bewoners van Flat 5 en de Palestinaflat in verband met onderhoud en renovatie.
– Aanpassing afzuigkanaal afzuigkappen in flat 2 en 4.
– Servicekosten beleid en gemaakte afspraken.
– Voortijdig ophangen plastic afvalzakken.
– PAUZE met consumptie, Kascontrole 2019 door 2 personen.
– Parkeerplaatsen uitbreiding bij Flat 1
– Info omtrent Klachten en hoe te handelen
– Het omlaag gooien van diverse.
– Rondvraag.
– Afsluiting.

Wij hebben u nodig om de leefbaarheid en woongenot te garanderen, uw stem hebben wij nodig.
Misschien zijn er personen die enkele uurtje vrij zijn en interesse hebben om zich hiervoor in te zetten.
Kijk al voor meer informatie in onze infokastjes in de brievenbusruimtes of achter ingang.

M.vr.gr.
Namens het Algemeen Bestuur HBV Hoogbouw.

Lees meer

Feestelijke gelegenheid bij oplevering flat 3 in de Peter Schunckstraat.

Wat is het een gezellig samen zijn met een aantal huurders.

Zoals eerder geschreven is werd er bij elke oplevering per flat een gezellige bijeenkomst georganiseerd, dit was nu bij flat 3 en het was een gezellige middag met de huurders en bedrijven waardoor deze renovatie gerealiseerd is.

Muziek en gezellig samen zijn was hier het motto, na een kleine toespraak van de Heren Frank Dijkhuis van de Fa.Smeetsbouw, van Weller de Directeur/bestuurder de Hr.J.Gorgels en Directeur Wil Helwig van de Fa.Helwigkozijnen en namens de huurders de voorzitter van de Huurders belangen vereniging de Hr.Frans Souren, hierna was er een heerlijke warme Gyros voor de aanwezigen beschikbaar zoals te zien is in de afbeelding, wat voortreffelijk smaakte, na afloop van dit feestje zijn er nog een 8 tal personen vanaf het trapveldje achter flat 4 vertrokken om een gezellige ballonvaart te maken in een hete luchtballon richting Duitsland zoals de laatste foto laat zien.(Herzogenrath)

   

   

   

   

  

     

Lees meer

Denkt u mee over een lagere energierekening ?

Denkt u mee over een lagere Energierekening ?

In de vorige Huurders-Info hebben wij u geïnformeerd over de verduurzaming van de woningen aan de Hodgestraat, Keerweg, Pattonstraat en Herlongstraat.

De start en onderzoek van de verduurzaming kan de Energiebus van de Nederlandse Woonbond zijn. Samen met een 5 tal huurders die zich hiervoor hebben aangemeld bij ons.
Enkele personen van de Energiebus gaan met deze huurders in gesprek en bezoeken u ook thuis (met uw toestemming) om te zien wat uw problemen in uw woning zijn en zij controleren uw woning op diverse punten om zo te zien welke verbetering nodig zijn uw woning te verduurzamen.
Het resultaat kan zijn dat uw energierekening omlaag gaat, een rapportage van dit gehele onderzoek van deze gecontroleerde woningen word naar Weller gestuurd.

Heeft u als bewoner uit een van deze woningen interesse en wilt u ons en uw medebewoners helpen aan een lagere energierekening en een mogelijk beter geïsoleerde woning, meld u zich dan op onderstaand   e-mail adres : info@stadsdeelheerlerbaan.nl

Zo snel als wij uw aanmelding ontvangen hebben krijgt u van ons hierover een berichtje.

Lees meer

Meedenken over Huurderszaken ?

Meedenken over Huurderszaken.

Beide HBV’s op de Heerlerbaan hebben en hun overkoepeling “Stadsdeel Heerlerbaan” hebben doorlopend behoefte aan huurders die interesse hebben in dit werk en een steentje willen bijdragen.

Dit kan in diverse taken zijn zoals in de werkgroepen als in het algemeen bestuur of als u nog meer wilt weten en doen voor de huurders in de toekomst is een bestuursfunctie.
Enkele zeer belangrijke punten zijn o.a.: Leefbaarheid in de wijk Heerlerbaan en Betaalbaarheid maar ook om samen te spreken over de wensen die de huurders hebben, tuinen onderhoud en groen -voorziening, het lopen van een Schouw in de wijk samen met enkele vertegenwoordigers van Gemeente, Politie, Handhaving, Weller en ook de betrokken HBV’s dus er is genoeg werk te doen.
Wat ook mogelijk is om de Nieuwsbrief zoals die nu als Pilotproject naar alle huurders in de wijk gestuurd wordt invulling te geven, misschien hebt u een idee hierover of hebt u punten die u belangrijk vind, nieuwe impulsen van u helpen als huurders vertegenwoordigers.

Deze contacten zijn voor de betreffende HBV’s en het overkoepelend Stadsdeel

HBV Hoogbouw: souren.f@home.nl
HBV Bel.land/oud Heerlerbaan: j.pelzer@home.nl
Stadsdeel Heerlerbaan: info@stadsdeelheerlerbaan.nl

Belangstelling, neem dan contact met ons op !

Lees meer

Leefbaarheidsfonds Stadsdeel

Eigen Initiatief.

Bewoonster Miryam Schobben van de Corisbergweg stoorde zich aan het onverzorgde grasveldje naast haar huis in de Bergdriesch, dat vooral gebruikt werd als hondenuitlaatplek. Ze nam contact met ons op, om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming uit het Leefbaarheidsfonds van het Stadsdeel Heerlerbaan. Wij hebben haar geadviseerd om hiervoor eerst contact op te nemen met de Gemeente Heerlen, om te vragen of de mogelijkheid bestaat om dit stukje openbaar groen in eigen beheer te mogen opknappen. Ze benaderde eveneens de buurt bewoners, om te peilen of deze achter dit idee stonden. Zowel buurtbewoners als gemeente waren positief. Samen met de buren ondertekende ze een “Buurtdeal” met de Gemeente. De gemeente nam haar aandeel op zich om het gras te verwijderen en de bloembakken te sponsoren. De bewoners hebben zelf het overige werk verricht. Zij zorgden voor zand, de bestrating, de plaatsen van de bloembakken, compost en de beplanting. Na drie zaterdagen prettig samen werken was de klus geklaard en het straatbeeld opgefleurd. Verder onderhoud van de vernieuwde strook is nu in handen van de bewoners. Het Stadsdeel Heerlerbaan heeft in overleg met mevrouw Schobben een afspraak gemaakt om haar het beloofde bedrag uit het Leefbaarheidsfonds te overhandigen voor de aanschaf van planten en tuingereedschap.

  

    

    

 

 

Lees meer

Verzoek Huurverlaging of Huurbevriezing

 

 

 

In het Sociaal Huurakkoord is er tussen AEDES en de Woonbond de mogelijkheid van huurverlaging c.q. bevriezing besproken.

Deze optie moet u als bewoner zelf aanvragen bij Weller.

Doe eerst de check op :
www.woonbond.nl/bevriezing-of-huurverlaging.

Mocht u hiervoor in aanmerking komen voor een van deze 2 opties, maak dan gebruik van de voorbeeld brief welke u vind op deze site is bijgevoegd.

Huurverlaging is op dit moment nog niet mogelijk, maar zodra het parlement de wet hierop heeft goed gekeurd bestaat deze mogelijkheid wel terdege en dan heeft u de aanvraag hiertoe al ingediend.

Bent u niet in het bezit van een computer vraag het uw familie of kom met de gegevens van uw (gezamenlijke) inkomen en het huurbedrag op ons spreekuur op elke maandagmorgen van 10:00 – 11:30 uur in de benedenverdieping van de Caumerbron, de ingang is daar waar het bord
Weller-StadsdeelHeerlerbaan geplaatst is of bij Weller via het email adres van: MartinBus@wellernet.nl.

Lees meer

Werkzaamheden m.b.t. de renovatie flats Peter Schunckstraat.

Beste Allemaal.

Hiermee willen wij u inzicht geven in de werkzaamheden welke gebeuren voor het plaatsen van de nieuwe puien en welk uitzicht het heeft als de werkzaamheden klaar zijn.

P1030827   P1030818       P1030831   

Het verwijderen van de oude kozijnen gaat snel, ook het intakelen van de nieuwe puien gaat snel, de heren beginnen s’morgens om 07:00 uur en om 11:00 uur staan de puien wind en waterdicht gemonteerd, hierna volgt alleen nog de afwerking aan de binnenkant van uw woning, ook dat is en wordt op een goede en snelle vakkundige manier gemaakt, de laatste die naar buiten gaat is die met de “Stofzuiger”.

Na de demontage enkele beelden van hoe het er na de renovatie uitziet ??

P1030797  2017-10-02_09_21_03       

                    

Het gehele project is tot tevredenheid verlopen met deze uitstraling, de woningen van de eerste 4 flats zijn wat isolatie en uitstraling betreft weer optimaal voor de komende 25 jaar.

 

 

Lees meer

Uitnodiging Ledenvergadering HBV Hoogbouw

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HBV Hoogbouw.
Tijd: donderdag 7 februari 2019 om 19:00 uur.
Plaats: Gemeenschapshuis Caumerbron.

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Renovatie verloop.
 3. Servicekosten en afhandeling hiervan.
 4. Huishoudelijk reglement.
 5. Huurverhoging 2019-2020.
 6. PAUZE, tevens kascontrole 2018.
 7. Hoe bereik ik de juiste persoon bij Weller.
 8. Klachten, overlast, c.q. problemen.
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Lees meer

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land

Uitnodiging Ledenvergadering HBV ”oud Heerlerbaan-Beloofde Land”.
Tijd: Maandag 18 februari 2019 om 19:30 uur.
Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”

Zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Jaarverslag secretaris.
 3. Jaarrekening Penningmeester.
 4. Vooruitblik 2019
 5. Verslag van de vergadering van 10-12-2018.
 6. Mededelingen.
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Lees meer