Afrekeningen stook/servicekosten 2020

Aanpassing voorschotbedrag per 1 augustus.
Het voorschotbedrag staat vermeld op bladzijde 1 van de afrekening van ISTA. Het nieuwe voorschotbedrag gaat in per 1 augustus 2020. Wij sturen u een brief met de “nieuwe” huurprijs per deze datum.

Terugbetalingen gebeuren binnen 3 weken.
Bijbetalen ?. Een bedrag dat u moet bijbetalen wordt niet automatisch geïncasseerd, wilt u dat wij dit doen moet u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum via 045-4048600.
Als u moet bij betalen vragen wij dit binnen 14 dagen te doen op rekeningnummer: NL95INGB0001058714.

Inzicht in uw verbruik via de Ista App. Mocht u gebruik willen maken van de Ista App neem dan contact op met de Klantenservice van Ista via telefoonnummer 010-2455700, u kunt ook via de website van Ista vragen stellen, ga dan naar www.ista.com en vervolgens naar bewoners informatie en veel gestelde vragen.

Afrekening servicekosten 2020.
Servicekosten zijn kosten die naast de kale huurprijs worden berekend voor diensten. Voorbeeld hiervan zijn o.a. het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, electriciteits verbruik voor de gemeenschappelijke ruimtes, waterverbruik, de servicekosten betaald u elke maand als voorschot aan Weller.

Aanpassing Huurbedrag.
Als uw voorschot wijzigt en u betaald via een automatische incasso, dan passen wij het bedrag voor u automatisch aan en hoeft u hiervoor niets te doen. Ook als u een automatische incasso hebt afgegeven, is het nodig dat u zelf het nieuwe bedrag aan de bank doorgeeft.

Inzage Huurdersbelangenvereniging ?
Is er een huurders belangen vereniging actief zoals bij u in de hoogbouw de “HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o” dan heeft deze vooraf alle stukken voor de afrekening van de service en stookkosten ter inzage ontvangen. Bent u het niet eens met de afrekening van de service of stookkosten dan is het goed om daar samen over te praten met Weller.

Vragen ?
Deze bijlage die u ontvangen hebt bevat veel informatie, wij kunnen ons voorstellen dat u hierover nog vragen heeft. Neem gerust contact met Weller op, u kunt hun bereiken via het Klanten Contact Centrum van Weller via telefoonnummer 045-4048600 , of per mail via : info@wellernet.nl.

Geen Huurverhoging in 2021.

Dit jaar blijft de huur gelijk voor iedereen in een sociale huurwoning. Dit wordt ook wel “bevriezing” genoemd. Ook is er geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat is besloten door de Rijksoverheid. Deze huurbevriezing geldt voor alle huurders van Weller. Eenmalig vindt er dus geen huurverhoging plaats op 1 juli 2021. Onze huurders ontvangen hierover in april ook een brief.

Overeenstemming huurderskoepels.
Wij houden de huren graag betaalbaar. Daarom hadden we met de huurderskoepels afgesproken om de huren inflatievolgend te verhogen dit jaar. Deze eerder gemaakte afspraken zijn door de huurbevriezing nu vervallen. Dat betekent dus dat de huurders dit jaar helemaal geen huurverhoging krijgen.

Goed om te weten.
Sinds 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ van kracht. Een groep huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur komt hiervoor in aanmerking. Deze huurverlaging staat los van de huurbevriezing. Als uw gezamenlijk inkomen gedaald is vanaf 2020 moet u zelf actie ondernemen ten aanzien van de huurverlaging. We verwijzen u graag naar dit bericht.

Meer informatie:
Huurdersbevriezing (woonbond)
-Eenmalige huurverlaging 2021:Weller.(wellernet.nl)

Eenmalige huurverlaging 2021 !

In 2021 hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de huurverlaging van- zelf. U hoeft hier niets voor te doen. Huurders die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Waarom een eenmalige huurverlaging ?
De meeste huurders betalen een huur die bij past hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houd Weller daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Dat kan zo gegroeid zijn doordat bijvoorbeeld uw inkomen is gedaald voor een langere periode. Of omdat er in die tijd dat u uw woning ging huren nog geen rekening werd gehouden met een huurprijs die paste bij uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Uit de controle van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt.
U hoeft zelf niets te doen. Uit de gegevens van de belastingdienst blijkt wie er in aanmerking komt. De belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 en met hoeveel mensen u in dit huis woont. Op basis van deze controle horen wij of u recht heeft op een huurverlaging. We verlagen dan automatisch uw huur.

Uw huishouden uw huur* Uw inkomen is Uw huur* wordt
bestaat uit
is hoger dan niet hoger dan verlaagd tot.
_________________________________________________________________________________________
Een persoon € 633.25 € 23.725 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Een persoon die € 633.25 € 23.600 € 633.25
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Twee personen € 633.25 € 32.200 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Twee personen van € 633.25 € 32.075 € 633.25
wie minstens een
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Drie of meer € 678.66 € 32.200 € 678.66
personen
__________________________________________________________________________________________
Drie of meer personen € 678.66 € 32.075 € 678.66
van wie tenminste een
persoon AOW ontvangt
* bedoeld wordt de huur zonder servicekosten, ook wel kale huur genoemd.

Voldoet u aan de voorwaarden ?Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
Huurders die in aanmerking komen, sturen voor 1 april een brief. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021. De belastingdienst stuurt de huurders waarvan de gegevens zijn op gevraagd ook voor 1 april een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat Weller gegevens heeft opgevraagd en waarom dat gebeurd is.

Wanneer kunt u zelf aanvragen ?
is uw inkomen na 2019 voor tenminste zes maanden gedaald, dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. U moet dit wel kunnen aantonen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doen we binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021. We hebben daarvoor een standaardbrief opgesteld. Deze kunt u gebruiken voor uw aanvraag.(link met brief toevoegen)

Wilt u meer weten? Bekijk dan vraag en antwoord (link toevoegen) of onderstaande links. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 045-4048600

Links:
Eenmalige huurverlaging 2021/woonbond.nl
Eenmalige huurverlaging- voor huurders met een laag inkomen en hoge
huurprijs/ Huurcommissie
Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021? (Huurcommissie.nl)

Eenmalige huurverlaging !

Is uw huur te hoog en uw inkomen laag ? Misschien kunt u huurverlaging krijgen. Dat komt door de afspraken die de huurdersorganisaties met Weller maakten op basis van het “Sociaal Huurakkoord”. Dat wordt in 2021 versterkt door een wettelijke regeling.

Als u wilt weten of uw huishouden in aanmerking komt, lees dan de info op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021. Daar vindt u ook een voorbeeldbrief voor de aanvraag bij Weller. Maak de brief af en stuur die naar Weller t.a.v. Manager Wijken en Buurten, Postbus 2 6400AA Heerlen.

Let op !
Weller moet u een aanbod doen als u in aanmerking komt volgens de gegevens van de Belastingdienst. Als u na 2019 minder inkomen heeft of als u niet wilt wachten op het bod van Weller, vraag dan snel zelf aan.
Een huurverlaging heeft gevolgen voor de huurtoeslag. Geef altijd zelf de wijziging van de huur door aan de Belastingdienst.

Afval dumpen bij containers.

Veel mensen ergeren zich aan het vuil rondom de ondergrondse afvalcontainers. Te vaak is het een rommeltje bij de containers. Dat ziet er niet uit en is te smerig. Het zetten van afval naast de containers is verboden, de Gemeente Heerlen gaat hier strenger op toezien.

Door gebruik te gaan maken van mobiele camera’s in de wijken van de Gemeente Heerlen zullen de pakkansen op illegale afval dumping groter zijn. Een proef met mobiele camera’s leerde dat de hoeveelheid illegaal afval op die plekken daalde. Bovendien gaan de BOA’s hierop strenger toezien op het dumpen van afval.

Wie betrapt wordt krijgt een rekening voor het opruimen van het afval van € 131 , een tweede keer of elke volgende keer een bestuurlijke boete van € 95.- , samen € 226.-

Een boete moet geen rede zijn om geen afval te dumpen, uit fatsoen doe je dit niet.

Afscheid Jack Gorgels.

Per 1 maart 2021 heeft Jack Gorgels afscheid genomen van Weller waar hij zich met hart en ziel voor inzette.
Vele kenden hem of hebben wel eens met hem te maken gehad met hem.
Een rustig persoon die met je in gesprek ging, je je verhaal liet vertellen maar ook daarna zijn persoonlijke visie of advies liet weten.

Als huurdersvertegenwoordigers zaten wij regelmatig met Jack aan tafel om over huurders stukken te spreken. Hij dacht altijd met ons mee. Als bestuurder doordacht hij ons punt, wist hij de vraag achter de vraag te achterhalen en liet hij ons weten wat mogelijk was, zowel op bouwkundig als financieel vlak.

Jack Gorgels was directeur van de vroegere Woning vereniging Heerlerheide, na de fusie met de Woning vereniging Heerlerbaan werd het Wonen Parkstad. In 2004 fuseert deze weer met Het Adres uit Brunssum en Onderbanken en ontstaat Weller, met woningen in Beekdaelen, Brunssum en Heerlen.

Jack geeft aan dat hij het na 40 jaar tijd vind om te stoppen en er mooie herinneringen aan over te houden. Het maakt hem trots als hij op de werkzaamheden terug kijkt, bijvoorbeeld het realiseren van het Maankwartier, waarvan hij aan de wieg van het ontstaan stond.

Jack gaat nu van een welverdiend pensioen genieten. Echter stil zitten kan hij niet. Daarom laat hij weten: “Ik zet geen punt, maar een komma”. Zo zal hij binnen kort gaan beginnen met de bouw van een eigen huis.

Wij als huurdersvertegenwoordigerswensen hem, zijn echtgenoot en kinderen nog vele mooie en gezonde jaren toe.

Afvaldumpen !

Heerlenaren die hun troep niet in, maar naast de ondergrondse afvalcontainer dumpen riskeren een fikse boete. De gemeente gaat hier harder tegen optreden

Een vuilniszak of andere rommel naast een container achterlaten betekent zonder pardon een boete van €131. Dat is de rekening die wordt gepresenteerd voor het opruimen hiervan. Maar wie een tweede keer in de fout gaat, of meer dan een zak buiten de container achterlaat krijgt daar bovenop nog een bestuurlijke boete van €95.- Waarmee de sanctie oploop tot €226.-. Dit illegaal dumpen van afval is volgens de gemeente niet alleen smerig, maar leidt ook tot veel irritatie bij mensen die zich wel keurig aan de regels houden. En het gebeurt niet incidenteel, integendeel. Met 283 incidenten bleek vorig jaar sprake van een toename van 70 procent ten opzichte van 2019.
“Sommigen zijn zich van geen kwaad bewust door afval bij de container te plaatsen, dat regelmatig door Rd4 wordt opgehaald. Maar er blijken ook notoire zondaars te zijn die de regels voortdurend aan hun laars lappen” zegt Wethouder Charles Claessens (Afval, CDA).
Overtreders die zijn beboet werden deels op heterdaad betrapt. Maar ook een proef met camera’s bij twee plekken met ondergrondse afvalcontainers blijkt succesvol. Daardoor konden mensen worden opgespoord en beboet. Dat cameratoezicht heeft ertoe geleid dat het illegaal dumpen van de afval op die plekken is toegenomen. Vanwege dit succes gaat de gemeente Heerlen nog vier extra camera’s voor dit doel inzetten. De camera’s zijn mobiel en kunnen op elke gewenste locatie worden geplaatst.
Ook zullen de BOA’s strenger gaan toezien op het dumpen van afval.

Verzoek tot Huurverlaging !

Geachte Huurders.

U kunt een verzoek indienen tot Huurverlaging echter dit onder bepaalde voorwaarden zoals:

Op basis van uw inkomen, huishoudgrootte en huurprijs u denkt in aanmerking te komen hiervoor, en dit op basis van het verlengde Sociaal Huurakkoord gemaakte afspraken tussen de verhuurder en de vier, de huurders van Weller vertegenwoordigende, huurderskoepels, per 1 juli dit jaar in aanmerking voor huurverlaging.

Als onderbouwende bijlage moet u toevoegen:
1. Uittreksel Basisregistratie personen van alle inwonende personen
2. Bewijsstukken recent inkomen (inkomensverklaring Belastingdienst, voorheen IB-60 of IBRI-formulier genoemd)

U verklaard hierbij expliciet dat u al 6 maanden huurder bent van uw woning en bij deze verzoekt om uw rekenhuur (huurprijs + eventuele viertal servicekosten) vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 te verlagen tot € 1 onder de liberalisatiegrens die thans € 737.14 bedraagt.

U stuurt dit bericht met al uw gegevens zoals naam, adres, email, bereikbaarheid via smartphone, ondertekend met handtekening en plaats en datum naar:

Stichting Weller Wonen
Postbus 2
6400AA Heerlen
t.a.v. Manager Wijken & Buurten.

Verzoek tot Huurbevriezing.

Geachte Huurders.

Op basis van uw inkomen, huishoudgrootte en huurprijs kunt u op basis van het verlengde Sociaal Huurakkoord en de gemaakte afspraken mogelijk volgens de verhuurder en de vier, de Huurdersvertegenwoordigende Huurderskoepels van Weller, per 1 juli dit jaar in aanmerking komen voor Huurprijsbevriezing.

Als onderbouwend moet u toevoegen:
1. Uittreksel Basisregistratie personen en alle inwonende personen.
2. Bewijsstukken recent inkomen(inkomensverklaring Belastingdienst, voorheen IB-60 formulier of IBRI-formulier genoemd.

Ik verklaar hierbij expliciet dat u al minimaal 6 manden huurder bent van Weller en bij deze verzoek ik om mijn rekenhuur vanaf 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 te bevriezen omdat mijn inkomen te laag is en de rekenhuur (huurprijs + eventueel viertal servicekosten) van mijn huidige woonruimte de aftoppingsgrens (€ 691.01 in geval van 1 en 2 persoonshuishouden en € 663.40 in geval 3 of 4 persoonshuishouden) overschrijdt, dan wel omdat mijn inkomen te laag is en de rekenhuur van mijn huidige woonruimte de € 737.14 (huurtoeslaggrens, tevens liberalisatiegrens) overschrijdt.

U stuurt dit bericht met al uw gegevens zoals, naam, adres, email, bereikbaarheid via (smart)telefoon, ondertekend met uw handtekening, plaats en datum naar:

Stichting Weller Wonen
Postbus 2
6400AA Heerlen
t.a.v. manager team Wijken en Buurten.

Toelichting op de Huurverhoging Weller 2020.

Waarom huurverhoging ?

Net als voor uw eigen huishouden, is het voor Weller zo dat inkomsten en uitgaven elkaar moeten dekken.
Dit geld zeker voor de langere termijn, onze inkomsten bestaan uit de huuropbrengsten en de uitgaven bestaan uit rente en aflossingen, en aflossingen voor de woningen, investeringen en in verduurzaming, personeel en administratiekosten,belasting, verzekeringen en dergelijke.

Landelijke ontwikkelingen ?

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een inkomensafhankelijke huurverhoging. Afhankelijk van het totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2020 of 5.1% of 6.6% zijn. Dit is beduidend hoger als de 2.6% inflatie over de periode december 2018 tot december 2019 en wordt onder andere veroorzaakt door de zogenoemde “verhuurdersheffing” die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid. Ook extra investeringen leiden tot hogere uitgaven.

Overleg Huurderskoepels.

De plannen huurverhoging zijn voorgelegd aan de huurderskoepels.(uw vertegenwoordigers)
Dit zijn: Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (stadsdeel Heerlen-centrum), Huren & Wonen(stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan. Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid zich uit te spreken over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging.

De Huurderskoepels hebben voor het jaar 2020 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een gematigde huurverhoging en hebben ook hier gebruik gemaakt van ons uitgebracht gekwalificeerd advies richting Directie en RVC.
Tot onze vreugde is het in deze ronde ook gelukt overeenstemming te bereiken over het te hanteren percentage.

Hoe gaat Weller per 1 juli 2020 met de huurverhoging om ?

Conform het advies van de Huurderskoepels zal Weller voor 2020 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren.
Een inflatie volgend huurprijsbeleid blijft het uitgangspunt. Echter, omwille van de betaalbaarheid zullen wij de kloof tussen huurprijsontwikkeling en inkomensontwikkeling dit jaar opnieuw verkleinen door de huurprijs minder dan de inflatieniveau (2.6%) te laten stijgen.
Hiertoe zal per 1 juli 202 de huurprijs voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, slechts beperkt verhoogd worden met 1.5% , dit geld ook voor garages en parkeerplaatsen.