Automatisch ventileren

Graag informeren wij u over…..

Hajnadi installatietechniek B.V. gaat in opdracht van Weller zorgen voor automatische ventilatie(warmte terugwin installatie) in de gangen van de Karmelflat. De afgelopen periode heeft Corona ons namelijk nog meer doen beseffen hoe belangrijk goede ventilatie is.

Installatie van automatisch ventileren.

De nieuwe installatie zorgt steeds voor het verversen van lucht en daarmee een goed gezond en prettig binnenklimaat.
De installatie (spirobuis) blijft in het zicht en heeft een industriële uitstraling. Het buizensysteem wordt niet achteraf nog geschilderd, dit is ook nauwelijks praktisch uitvoerbaar. De installatie word tegen het plafond vast gemaakt, hierdoor kan overlast ontstaan door boren.
De nieuwe installatie komt alleen in de gangen, niet in uw woning. U hoeft dus niet thuis te blijven tijdens werkzaamheden.

De terugwin installatie werkt als volgt ;
Aan één kant van de gang wordt een kanaal gemonteerd waarin de vuile lucht word afgezogen, aan de overliggende wand van de gang word een kanaal gemonteerd waar verse lucht wordt ingeblazen.

Planning:
De werkzaamheden starten vanaf maandag 3 september en zullen ongeveer 4 weken duren.

Vragen ??
Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op
U bereikt ons via het Klantencontact centrum: 045-4048600

Nieuw informatiebord Huurdersbelangen verenigingen.

Geachte huurders van de woningen van Weller op Heerlerbaan.

Voor de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de Huurders belangen verenigingen hebben wij het bord aangepast op de benedenverdieping van de Caumerbron in de Corisbergweg, aldaar waar wij onze vergaderruimte hebben.

In de toekomst als de Coronamaatregelen het toelaten bestaat de mogelijkheid om als u informatie nodig hebt van welke aard dan ook hier met ons in gesprek te gaan, wij zijn hier elke maandagmorgen van 10:00 uur tot en met 11:30 uur bereikbaar.

U kunt ons ook van te voren een e-mail sturen om een afspraak te maken onder Info@stadsdeelheerlerbaan.nl of via het secretariaat onder telefoonnummer 06-15040920.
U bent altijd van harte welkom, ook om met ons kennis te komen maken, de koffie staat altijd voor u klaar.

Murals Peter Schunckstraat

Laatste twee Murals verfraaien de flats in de Peter Schunckstraat.

2 kunstenaars Iman Raad en Maya Hayuk beide uit Amerika brengen hun kunstwerk aan op de zijgevels van de flats in de Peter Schunckstraat, een op de oostkant van flat 4 en de andere op flat 1 aan de noordkant, richting Peter Schunckstraat.

Iman Raad, geboren in Irak, woonachtig in Brooklyn, een wijk in New York. Iman Raad een rustige kunstenaar die gewend was in studio’s te werken werd verrast om een kunstwerk tot een hoogte van 35 meter en een breedte van 15 meter te gaan maken.
Voor hem was dit een uitzonderlijke uitdaging, zeker toen bleek dat hij problemen met `” de hoogte” had.
Hij is begeleid door degene die de hoogwerker bediende en Iman steeds op de juiste plaats wist te brengen. Door omstandigheden heeft hij zijn kunstwerk niet tot het einde kunnen afmaken. Mede door de neerslag van de laatste werkweek.
Het voltooien van het kunstwerk is gebeurd door betrokken kunstenaars uit de buurt.

Maya Hayuk.
Ook Maya Hayuk woont in New York. Zij kreeg de opdracht om een kunstwerk aan te brengen op de zijgevel van flat 1. De opzet van de werkzaamheden verliepen snel. Er waren steeds 2 personen aan ‘t werk in de hoogwerker. Deze personen hadden geen problemen met de hoogte. Daardoor is haar kunstwerk binnen 7 dagen tot een goed einde gebracht.

Beide kunstwerken zijn van verschillende aard, zoals beide afbeeldingen duidelijk laten zien.

Links is van Iman Raad, flat 4 rechts is van Maya Hayuk flat 1

Afrekeningen stook/servicekosten 2020

Aanpassing voorschotbedrag per 1 augustus.
Het voorschotbedrag staat vermeld op bladzijde 1 van de afrekening van ISTA. Het nieuwe voorschotbedrag gaat in per 1 augustus 2020. Wij sturen u een brief met de “nieuwe” huurprijs per deze datum.

Terugbetalingen gebeuren binnen 3 weken.
Bijbetalen ?. Een bedrag dat u moet bijbetalen wordt niet automatisch geïncasseerd, wilt u dat wij dit doen moet u contact opnemen met het Klanten Contact Centrum via 045-4048600.
Als u moet bij betalen vragen wij dit binnen 14 dagen te doen op rekeningnummer: NL95INGB0001058714.

Inzicht in uw verbruik via de Ista App. Mocht u gebruik willen maken van de Ista App neem dan contact op met de Klantenservice van Ista via telefoonnummer 010-2455700, u kunt ook via de website van Ista vragen stellen, ga dan naar www.ista.com en vervolgens naar bewoners informatie en veel gestelde vragen.

Afrekening servicekosten 2020.
Servicekosten zijn kosten die naast de kale huurprijs worden berekend voor diensten. Voorbeeld hiervan zijn o.a. het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes, electriciteits verbruik voor de gemeenschappelijke ruimtes, waterverbruik, de servicekosten betaald u elke maand als voorschot aan Weller.

Aanpassing Huurbedrag.
Als uw voorschot wijzigt en u betaald via een automatische incasso, dan passen wij het bedrag voor u automatisch aan en hoeft u hiervoor niets te doen. Ook als u een automatische incasso hebt afgegeven, is het nodig dat u zelf het nieuwe bedrag aan de bank doorgeeft.

Inzage Huurdersbelangenvereniging ?
Is er een huurders belangen vereniging actief zoals bij u in de hoogbouw de “HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o” dan heeft deze vooraf alle stukken voor de afrekening van de service en stookkosten ter inzage ontvangen. Bent u het niet eens met de afrekening van de service of stookkosten dan is het goed om daar samen over te praten met Weller.

Vragen ?
Deze bijlage die u ontvangen hebt bevat veel informatie, wij kunnen ons voorstellen dat u hierover nog vragen heeft. Neem gerust contact met Weller op, u kunt hun bereiken via het Klanten Contact Centrum van Weller via telefoonnummer 045-4048600 , of per mail via : info@wellernet.nl.

Geen Huurverhoging in 2021.

Dit jaar blijft de huur gelijk voor iedereen in een sociale huurwoning. Dit wordt ook wel “bevriezing” genoemd. Ook is er geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Dat is besloten door de Rijksoverheid. Deze huurbevriezing geldt voor alle huurders van Weller. Eenmalig vindt er dus geen huurverhoging plaats op 1 juli 2021. Onze huurders ontvangen hierover in april ook een brief.

Overeenstemming huurderskoepels.
Wij houden de huren graag betaalbaar. Daarom hadden we met de huurderskoepels afgesproken om de huren inflatievolgend te verhogen dit jaar. Deze eerder gemaakte afspraken zijn door de huurbevriezing nu vervallen. Dat betekent dus dat de huurders dit jaar helemaal geen huurverhoging krijgen.

Goed om te weten.
Sinds 1 januari 2021 is de ‘Wet eenmalige huurverlaging’ van kracht. Een groep huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur komt hiervoor in aanmerking. Deze huurverlaging staat los van de huurbevriezing. Als uw gezamenlijk inkomen gedaald is vanaf 2020 moet u zelf actie ondernemen ten aanzien van de huurverlaging. We verwijzen u graag naar dit bericht.

Meer informatie:
Huurdersbevriezing (woonbond)
-Eenmalige huurverlaging 2021:Weller.(wellernet.nl)

Eenmalige huurverlaging 2021 !

In 2021 hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de huurverlaging van- zelf. U hoeft hier niets voor te doen. Huurders die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Waarom een eenmalige huurverlaging ?
De meeste huurders betalen een huur die bij past hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houd Weller daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Dat kan zo gegroeid zijn doordat bijvoorbeeld uw inkomen is gedaald voor een langere periode. Of omdat er in die tijd dat u uw woning ging huren nog geen rekening werd gehouden met een huurprijs die paste bij uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Uit de controle van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt.
U hoeft zelf niets te doen. Uit de gegevens van de belastingdienst blijkt wie er in aanmerking komt. De belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 en met hoeveel mensen u in dit huis woont. Op basis van deze controle horen wij of u recht heeft op een huurverlaging. We verlagen dan automatisch uw huur.

Uw huishouden uw huur* Uw inkomen is Uw huur* wordt
bestaat uit
is hoger dan niet hoger dan verlaagd tot.
_________________________________________________________________________________________
Een persoon € 633.25 € 23.725 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Een persoon die € 633.25 € 23.600 € 633.25
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Twee personen € 633.25 € 32.200 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Twee personen van € 633.25 € 32.075 € 633.25
wie minstens een
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Drie of meer € 678.66 € 32.200 € 678.66
personen
__________________________________________________________________________________________
Drie of meer personen € 678.66 € 32.075 € 678.66
van wie tenminste een
persoon AOW ontvangt
* bedoeld wordt de huur zonder servicekosten, ook wel kale huur genoemd.

Voldoet u aan de voorwaarden ?Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
Huurders die in aanmerking komen, sturen voor 1 april een brief. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021. De belastingdienst stuurt de huurders waarvan de gegevens zijn op gevraagd ook voor 1 april een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat Weller gegevens heeft opgevraagd en waarom dat gebeurd is.

Wanneer kunt u zelf aanvragen ?
is uw inkomen na 2019 voor tenminste zes maanden gedaald, dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. U moet dit wel kunnen aantonen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doen we binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021. We hebben daarvoor een standaardbrief opgesteld. Deze kunt u gebruiken voor uw aanvraag.(link met brief toevoegen)

Wilt u meer weten? Bekijk dan vraag en antwoord (link toevoegen) of onderstaande links. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 045-4048600

Links:
Eenmalige huurverlaging 2021/woonbond.nl
Eenmalige huurverlaging- voor huurders met een laag inkomen en hoge
huurprijs/ Huurcommissie
Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021? (Huurcommissie.nl)

Eenmalige huurverlaging !

Is uw huur te hoog en uw inkomen laag ? Misschien kunt u huurverlaging krijgen. Dat komt door de afspraken die de huurdersorganisaties met Weller maakten op basis van het “Sociaal Huurakkoord”. Dat wordt in 2021 versterkt door een wettelijke regeling.

Als u wilt weten of uw huishouden in aanmerking komt, lees dan de info op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021. Daar vindt u ook een voorbeeldbrief voor de aanvraag bij Weller. Maak de brief af en stuur die naar Weller t.a.v. Manager Wijken en Buurten, Postbus 2 6400AA Heerlen.

Let op !
Weller moet u een aanbod doen als u in aanmerking komt volgens de gegevens van de Belastingdienst. Als u na 2019 minder inkomen heeft of als u niet wilt wachten op het bod van Weller, vraag dan snel zelf aan.
Een huurverlaging heeft gevolgen voor de huurtoeslag. Geef altijd zelf de wijziging van de huur door aan de Belastingdienst.

Afval dumpen bij containers.

Veel mensen ergeren zich aan het vuil rondom de ondergrondse afvalcontainers. Te vaak is het een rommeltje bij de containers. Dat ziet er niet uit en is te smerig. Het zetten van afval naast de containers is verboden, de Gemeente Heerlen gaat hier strenger op toezien.

Door gebruik te gaan maken van mobiele camera’s in de wijken van de Gemeente Heerlen zullen de pakkansen op illegale afval dumping groter zijn. Een proef met mobiele camera’s leerde dat de hoeveelheid illegaal afval op die plekken daalde. Bovendien gaan de BOA’s hierop strenger toezien op het dumpen van afval.

Wie betrapt wordt krijgt een rekening voor het opruimen van het afval van € 131 , een tweede keer of elke volgende keer een bestuurlijke boete van € 95.- , samen € 226.-

Een boete moet geen rede zijn om geen afval te dumpen, uit fatsoen doe je dit niet.

Afscheid Jack Gorgels.

Per 1 maart 2021 heeft Jack Gorgels afscheid genomen van Weller waar hij zich met hart en ziel voor inzette.
Vele kenden hem of hebben wel eens met hem te maken gehad met hem.
Een rustig persoon die met je in gesprek ging, je je verhaal liet vertellen maar ook daarna zijn persoonlijke visie of advies liet weten.

Als huurdersvertegenwoordigers zaten wij regelmatig met Jack aan tafel om over huurders stukken te spreken. Hij dacht altijd met ons mee. Als bestuurder doordacht hij ons punt, wist hij de vraag achter de vraag te achterhalen en liet hij ons weten wat mogelijk was, zowel op bouwkundig als financieel vlak.

Jack Gorgels was directeur van de vroegere Woning vereniging Heerlerheide, na de fusie met de Woning vereniging Heerlerbaan werd het Wonen Parkstad. In 2004 fuseert deze weer met Het Adres uit Brunssum en Onderbanken en ontstaat Weller, met woningen in Beekdaelen, Brunssum en Heerlen.

Jack geeft aan dat hij het na 40 jaar tijd vind om te stoppen en er mooie herinneringen aan over te houden. Het maakt hem trots als hij op de werkzaamheden terug kijkt, bijvoorbeeld het realiseren van het Maankwartier, waarvan hij aan de wieg van het ontstaan stond.

Jack gaat nu van een welverdiend pensioen genieten. Echter stil zitten kan hij niet. Daarom laat hij weten: “Ik zet geen punt, maar een komma”. Zo zal hij binnen kort gaan beginnen met de bouw van een eigen huis.

Wij als huurdersvertegenwoordigerswensen hem, zijn echtgenoot en kinderen nog vele mooie en gezonde jaren toe.