Algemene ledenvergadering HBV Hoogbouw op 25 jan 2018

Geachte bewoners van de Hoogbouw flats.

Ter mededeling aan alle bewoners die automatisch lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging.

Wij nodigen u uit op 25 januari voor de Algemene Ledenvergadering in de grote zaal van de Caumerbron,  begin van dit overleg is om 19:00 uur.

De Agenda punten zijn:

1-Renovatie flats. 3-4-1-2.
2- Informatie m.b.t de service en afrekenkosten van de Palestina en Karmelflat en flat 1.
3- Klachten, hoe te handelen en melden.
4- Vacature Secretaris, Hr.Bervoets stopt.
5- Kascontrole in de pauze door 2 personen( 20 minuten)
6- Ingeleverde punten behandelen
7- Rondvraag.
8- Sluiting.