Eenmalige huurverlaging 2021 !

In 2021 hebben huurders met een relatief hoge huur en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging van hun verhuurder. Dit is bij wet geregeld. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u de huurverlaging van- zelf. U hoeft hier niets voor te doen. Huurders die te maken hebben gehad met een daling van het inkomen na 2019 kunnen de huurverlaging zelf aanvragen.

Waarom een eenmalige huurverlaging ?
De meeste huurders betalen een huur die bij past hun inkomen. Bij het toewijzen van woningen houd Weller daar al rekening mee. Toch zijn er mensen die een huur betalen die te hoog is voor hun inkomen. Dat kan zo gegroeid zijn doordat bijvoorbeeld uw inkomen is gedaald voor een langere periode. Of omdat er in die tijd dat u uw woning ging huren nog geen rekening werd gehouden met een huurprijs die paste bij uw inkomen. Daarom kunnen huurders in 2021 een eenmalige huurverlaging krijgen.

Uit de controle van de belastingdienst blijkt wie in aanmerking komt.
U hoeft zelf niets te doen. Uit de gegevens van de belastingdienst blijkt wie er in aanmerking komt. De belastingdienst controleert hoe hoog het inkomen van uw huishouden in 2019 en met hoeveel mensen u in dit huis woont. Op basis van deze controle horen wij of u recht heeft op een huurverlaging. We verlagen dan automatisch uw huur.

Uw huishouden uw huur* Uw inkomen is Uw huur* wordt
bestaat uit
is hoger dan niet hoger dan verlaagd tot.
_________________________________________________________________________________________
Een persoon € 633.25 € 23.725 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Een persoon die € 633.25 € 23.600 € 633.25
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Twee personen € 633.25 € 32.200 € 633.25
_________________________________________________________________________________________
Twee personen van € 633.25 € 32.075 € 633.25
wie minstens een
AOW ontvangt.
_________________________________________________________________________________________
Drie of meer € 678.66 € 32.200 € 678.66
personen
__________________________________________________________________________________________
Drie of meer personen € 678.66 € 32.075 € 678.66
van wie tenminste een
persoon AOW ontvangt
* bedoeld wordt de huur zonder servicekosten, ook wel kale huur genoemd.

Voldoet u aan de voorwaarden ?Dan krijgt u automatisch bericht van ons.
Huurders die in aanmerking komen, sturen voor 1 april een brief. De huurverlaging gaat dan in per 1 mei 2021. De belastingdienst stuurt de huurders waarvan de gegevens zijn op gevraagd ook voor 1 april een kennisgevingsbrief. Hierin staat dat Weller gegevens heeft opgevraagd en waarom dat gebeurd is.

Wanneer kunt u zelf aanvragen ?
is uw inkomen na 2019 voor tenminste zes maanden gedaald, dan kunt u de huurverlaging zelf bij ons aanvragen. U moet dit wel kunnen aantonen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan en de bewijsstukken zijn compleet, dan doen we binnen drie weken een voorstel tot huurverlaging.

Een verzoek tot huurverlaging kunt u indienen tot uiterlijk 31 december 2021. We hebben daarvoor een standaardbrief opgesteld. Deze kunt u gebruiken voor uw aanvraag.(link met brief toevoegen)

Wilt u meer weten? Bekijk dan vraag en antwoord (link toevoegen) of onderstaande links. Natuurlijk kunt u ook contact met ons opnemen via het Klanten Contact Centrum op telefoonnummer 045-4048600

Links:
Eenmalige huurverlaging 2021/woonbond.nl
Eenmalige huurverlaging- voor huurders met een laag inkomen en hoge
huurprijs/ Huurcommissie
Hoe werkt de eenmalige huurverlaging in 2021? (Huurcommissie.nl)

Eenmalige huurverlaging !

Is uw huur te hoog en uw inkomen laag ? Misschien kunt u huurverlaging krijgen. Dat komt door de afspraken die de huurdersorganisaties met Weller maakten op basis van het “Sociaal Huurakkoord”. Dat wordt in 2021 versterkt door een wettelijke regeling.

Als u wilt weten of uw huishouden in aanmerking komt, lees dan de info op https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021. Daar vindt u ook een voorbeeldbrief voor de aanvraag bij Weller. Maak de brief af en stuur die naar Weller t.a.v. Manager Wijken en Buurten, Postbus 2 6400AA Heerlen.

Let op !
Weller moet u een aanbod doen als u in aanmerking komt volgens de gegevens van de Belastingdienst. Als u na 2019 minder inkomen heeft of als u niet wilt wachten op het bod van Weller, vraag dan snel zelf aan.
Een huurverlaging heeft gevolgen voor de huurtoeslag. Geef altijd zelf de wijziging van de huur door aan de Belastingdienst.

Afval dumpen bij containers.

Veel mensen ergeren zich aan het vuil rondom de ondergrondse afvalcontainers. Te vaak is het een rommeltje bij de containers. Dat ziet er niet uit en is te smerig. Het zetten van afval naast de containers is verboden, de Gemeente Heerlen gaat hier strenger op toezien.

Door gebruik te gaan maken van mobiele camera’s in de wijken van de Gemeente Heerlen zullen de pakkansen op illegale afval dumping groter zijn. Een proef met mobiele camera’s leerde dat de hoeveelheid illegaal afval op die plekken daalde. Bovendien gaan de BOA’s hierop strenger toezien op het dumpen van afval.

Wie betrapt wordt krijgt een rekening voor het opruimen van het afval van € 131 , een tweede keer of elke volgende keer een bestuurlijke boete van € 95.- , samen € 226.-

Een boete moet geen rede zijn om geen afval te dumpen, uit fatsoen doe je dit niet.

Afscheid Jack Gorgels.

Per 1 maart 2021 heeft Jack Gorgels afscheid genomen van Weller waar hij zich met hart en ziel voor inzette.
Vele kenden hem of hebben wel eens met hem te maken gehad met hem.
Een rustig persoon die met je in gesprek ging, je je verhaal liet vertellen maar ook daarna zijn persoonlijke visie of advies liet weten.

Als huurdersvertegenwoordigers zaten wij regelmatig met Jack aan tafel om over huurders stukken te spreken. Hij dacht altijd met ons mee. Als bestuurder doordacht hij ons punt, wist hij de vraag achter de vraag te achterhalen en liet hij ons weten wat mogelijk was, zowel op bouwkundig als financieel vlak.

Jack Gorgels was directeur van de vroegere Woning vereniging Heerlerheide, na de fusie met de Woning vereniging Heerlerbaan werd het Wonen Parkstad. In 2004 fuseert deze weer met Het Adres uit Brunssum en Onderbanken en ontstaat Weller, met woningen in Beekdaelen, Brunssum en Heerlen.

Jack geeft aan dat hij het na 40 jaar tijd vind om te stoppen en er mooie herinneringen aan over te houden. Het maakt hem trots als hij op de werkzaamheden terug kijkt, bijvoorbeeld het realiseren van het Maankwartier, waarvan hij aan de wieg van het ontstaan stond.

Jack gaat nu van een welverdiend pensioen genieten. Echter stil zitten kan hij niet. Daarom laat hij weten: “Ik zet geen punt, maar een komma”. Zo zal hij binnen kort gaan beginnen met de bouw van een eigen huis.

Wij als huurdersvertegenwoordigerswensen hem, zijn echtgenoot en kinderen nog vele mooie en gezonde jaren toe.

Afvaldumpen !

Heerlenaren die hun troep niet in, maar naast de ondergrondse afvalcontainer dumpen riskeren een fikse boete. De gemeente gaat hier harder tegen optreden

Een vuilniszak of andere rommel naast een container achterlaten betekent zonder pardon een boete van €131. Dat is de rekening die wordt gepresenteerd voor het opruimen hiervan. Maar wie een tweede keer in de fout gaat, of meer dan een zak buiten de container achterlaat krijgt daar bovenop nog een bestuurlijke boete van €95.- Waarmee de sanctie oploop tot €226.-. Dit illegaal dumpen van afval is volgens de gemeente niet alleen smerig, maar leidt ook tot veel irritatie bij mensen die zich wel keurig aan de regels houden. En het gebeurt niet incidenteel, integendeel. Met 283 incidenten bleek vorig jaar sprake van een toename van 70 procent ten opzichte van 2019.
“Sommigen zijn zich van geen kwaad bewust door afval bij de container te plaatsen, dat regelmatig door Rd4 wordt opgehaald. Maar er blijken ook notoire zondaars te zijn die de regels voortdurend aan hun laars lappen” zegt Wethouder Charles Claessens (Afval, CDA).
Overtreders die zijn beboet werden deels op heterdaad betrapt. Maar ook een proef met camera’s bij twee plekken met ondergrondse afvalcontainers blijkt succesvol. Daardoor konden mensen worden opgespoord en beboet. Dat cameratoezicht heeft ertoe geleid dat het illegaal dumpen van de afval op die plekken is toegenomen. Vanwege dit succes gaat de gemeente Heerlen nog vier extra camera’s voor dit doel inzetten. De camera’s zijn mobiel en kunnen op elke gewenste locatie worden geplaatst.
Ook zullen de BOA’s strenger gaan toezien op het dumpen van afval.