Wereld bekende Mural van Hendrik Beikirch (Dld) 2014.

In 2014 werd er door Street Art na goed overleg met de eigenaar van dit complex Weller gevraagd of zij gebruik mochten maken van de muur op flat 5 in de Peter Schunckstraat welke aan de zuidkant gelegen is om daar een Mural op te gaan schilderen met de gedachten dat dit project wat op deze wand wordt aangebracht duidelijk in het zicht ligt, zeker op de doorgaande weg de “Euregioweg”.

Vanaf het begin was er een enorme belangstelling omdat door de enorme grote van deze Mural van 15 bij 30 meter ook meteen al een blikvanger was door zijn enorme grote en hoogte,  maar ook zo prachtig was, we laten u in enkele beelden zien hoe dit project tot stand is gekomen binnen ruim 14 dagen, hoe het begon en eindigde.

 

   

              
  

Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan 17 febr 2020

Het Algemeen Bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Beloofde land/oud Heerlerbaan nodigt u uit om op 17 februari 2020 de algemene ledenvergadering bij te wonen, tijdstip van dit overleg is om 19:30 uur.
Deze is in de benedenverdieping van de Caumerbron, waar het bord Weller-StadsdeelHeerlerbaan op de muur bevestigd is.

Er goede informatie is voor u als huurder omtrent de wijk waar in de toekomst mogelijk een renovatie zal gebeuren, ook punten welke betrekking hebben op overlast en klachten, ook hierbij kunnen wij u helpen en verwijzen wat voor u de beste oplossing zou kunnen zijn.
Op de plaatsen waar deze renovatie zal plaats vinden, hiervoor zoeken wij huurders die zich willen inzetten om samen met het bestuur van de HBV dit project te gaan begeleiden samen met de uitvoerende partij maar ook om de wensen van de huurders kenbaar te maken.

Als HBV hebben wij direct contact met medewerkers van Weller die wij vragen kunnen stellen om uw problemen in een zo kort mogelijke tijd mogelijk te gaan oplossen maar ook welke stappen u kunt ondernemen hiervoor.
Wij proberen om u op alle mogelijke manieren antwoord te geven op vragen die u stelt

Nogmaals wij hopen dan ook U te mogen begroeten op deze prettige informatieve avond, de koffie staat klaar !

Met vriendelijke groeten namens het bestuur: HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan.

Algemene Ledenvergadering van de HBV Hoogbouw op 6 februari 2020

De Huurders Belangen Vereniging van de Hoogbouwflats gelegen in de Peter Schunckstraat, Karmelstraat en Palestinastraat houd op 6 februari om 19:15 uur in de Caumerbron hun Algemene Ledenvergadering voor alle huurders van deze flats.

Wij hopen dan ook dat er zoveel mogelijke huurders aanwezig zijn, mogelijk dat we van u ook iets mogen vernemen en horen hoe het woongenot en leefbaarheid in deze woningen is.

De avond begint om 19:15 uur, koffie staat klaar.

De Agenda is:
– Informatie over de ontvangen brieven voor de bewoners van Flat 5 en de Palestinaflat in verband met onderhoud en renovatie.
– Aanpassing afzuigkanaal afzuigkappen in flat 2 en 4.
– Servicekosten beleid en gemaakte afspraken.
– Voortijdig ophangen plastic afvalzakken.
– PAUZE met consumptie, Kascontrole 2019 door 2 personen.
– Parkeerplaatsen uitbreiding bij Flat 1
– Info omtrent Klachten en hoe te handelen
– Het omlaag gooien van diverse.
– Rondvraag.
– Afsluiting.

Wij hebben u nodig om de leefbaarheid en woongenot te garanderen, uw stem hebben wij nodig.
Misschien zijn er personen die enkele uurtje vrij zijn en interesse hebben om zich hiervoor in te zetten.
Kijk al voor meer informatie in onze infokastjes in de brievenbusruimtes of achter ingang.

M.vr.gr.
Namens het Algemeen Bestuur HBV Hoogbouw.

Feestelijke gelegenheid bij oplevering flat 3 in de Peter Schunckstraat.

Wat is het een gezellig samen zijn met een aantal huurders.

Zoals eerder geschreven is werd er bij elke oplevering per flat een gezellige bijeenkomst georganiseerd, dit was nu bij flat 3 en het was een gezellige middag met de huurders en bedrijven waardoor deze renovatie gerealiseerd is.

Muziek en gezellig samen zijn was hier het motto, na een kleine toespraak van de Heren Frank Dijkhuis van de Fa.Smeetsbouw, van Weller de Directeur/bestuurder de Hr.J.Gorgels en Directeur Wil Helwig van de Fa.Helwigkozijnen en namens de huurders de voorzitter van de Huurders belangen vereniging de Hr.Frans Souren, hierna was er een heerlijke warme Gyros voor de aanwezigen beschikbaar zoals te zien is in de afbeelding, wat voortreffelijk smaakte, na afloop van dit feestje zijn er nog een 8 tal personen vanaf het trapveldje achter flat 4 vertrokken om een gezellige ballonvaart te maken in een hete luchtballon richting Duitsland zoals de laatste foto laat zien.(Herzogenrath)