Jaarlijkse donatie Stadsdeel Heerlerbaan.

Het "Stadsdeel Heerlerbaan" overkoepelend orgaan van 2 Huurders-   belangenverenigingen, de HBV Hoogbouw Peter Schunckstraat e.o. en  de HBV Beloofde land/oud Heerlerbaan heeft het initiatief opgevat  een jaarlijkse donatie te doen aan onze wijk om de leefbaarheid    van de Heerlerbaan te bevorderen.

Nu vragen wij aan de verenigingen, maar ook aan de huurders van    Weller, om te komen met voorstellen, welke de leefbaarheid en of   saamhorigheid te kunnen bevorderen.
Wij denken aan het plaatsen van een bank of plantenbakken. Een 
ander idee kan zijn om te komen tot het op zich nemen van het onderhoud van de plantenbakken of groenvoorziening in uw straat of buurt
en wij de benodigde gereedschappen gaan bekostigen.

U kunt ons bereiken via onze website: www.stadsdeelheerlerbaan.nl of via ons secretariaat : souren.f@home.nl