Huurverhoging Huurders Weller 2018

 

Huurverhoging Woningen Weller 2018.

Ook in 2018 ontkomen we als huurders van Weller niet aan de jaarlijkse huurverhoging en net als ieder jaar is Weller verplicht om de huurderskoepels om een gekwalificeerd advies te vragen over het percentage van de gewenste huur. Dit is dit jaar ook gebeurt, maar hierover later meer in dit schrijven.

Het kabinet Rutte heeft enkele jaren geleden gekozen voor een systeem van inkomensafhankelijke huurverhoging, dus afhankelijk van uw totale inkomen per huishouden mag de maximale individuele huurverhoging per 1 juli 2018 of 3.9 % of 5.4 % zijn. Dit is beduidend hoger dan de inflatie over 2017 en wordt veroorzaakt door de zogenoemde “verhuurdersheffing”, die de woningcorporaties dienen af te dragen aan de overheid, ook extra investeringen in verduurzamingen dragen hieraan bij.

Overleg met de Huurderskoepels.
De plannen voor de verhoging zijn overlegd met de huurderskoepels, dit zijn:
Huurderskoepel Brunssum & Schinveld, GBP (Stadsdeel Heerlen – centrum), Huren & Wonen (Stadsdeel Heerlerheide) en Huurderskoepel Stadsdeel Heerlerbaan.
Deze hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gezamenlijk overleg over het genoemde huurbeleid en de voorgestelde huurverhoging. De huurderskoepels hebben voor het jaar 2018 unaniem een inkomensafhankelijke huurverhoging afgewezen en zijn in verband met de betaalbaarheid voorstander van een nog meer gematigde huurverhoging.

Wij hebben een verlaging van de maximale huurverhoging gevraagd naar 0.5 % en daarbij meerdere redenen aangevoerd waarom wij dit wensen. Zo moet ons inzien Weller iets gaan doen aan o.a. de vrij hoge bedrijfslasten, rekening houden met de steeds maar stijgende woonlasten ( zoals b.v. energie, gemeentelijke belastingen, zorgkosten en de inkrimping van de huurtoeslag) en de grote aantallen oudere huurders welke al jaren ondanks de stijgende kosten geen verhoging van hun pensioenen hebben gehad.

Hoe gaat Weller per 1 juli met de huurverhogingen om ?
Voordat Weller de huurverhoging wordt vastgesteld kijkt Weller naar de verhuurbaarheid, de vereiste investeringen in onder andere verduurzaming, de woonlastenontwikkelingen en naar de gevolgen van de “verhuurdersheffing”.
Conform het advies van de huurderskoepels zal Weller voor 2018 geen inkomensafhankelijke huurverhoging hanteren.
Weller is voorstander van een inflatievolgend huurprijsbeleid; een minimaal inflatie volgende huurverhoging is immers nodig om de miljoenen investeringen in verduurzamingen, de verhuurdersheffing en dienstverlening op langere termijn te kunnen waarborgen.

Mede omwille van de betaalbaarheid zal per 1 juli 2018 de huur voor de meeste woningen, ongeacht uw inkomen, beperkt verhoogd worden met 1.4 %.

Ook voor de garage’s en parkeerplaatsen geldt deze huurverhoging van 1.4 %.