Verzoek aan Politieke Partijen

  m1fyq1tw53w7

               Beste Raadsleden of toekomstige raadsleden.

 

Geachte Dames en Heren.

Zoals u allen weet is er enige tijd geleden de Woningwet 2015 aangenomen.

Een van de afspraken in deze Wet zijn de Prestatieafspraken, die tot stand zijn gekomen in een overleg tussen de Gemeente, Woningcorporaties en de Huurders Belangen Vertegenwoordigers als gelijke partners.

Nu zijn er op 21 maart 2018 weer Gemeenteraadverkiezingen en willen u vragen in uw verkiezingsprogramma rekening te houden met ons als huurders.
Samen met de Nederlandse Woonbond hebben wij een 4 tal actiepunten opgesteld om de problematiek van de huurders onder de aandacht te brengen.

De financiële situatie van veel huurders van Heerlen, die gehuurd wonen, is de afgelopen jaren danig verslechterd mede veroorzaakt door de vele huurverhogingen als gevolg van o.a. de verhuurdersheffing.

De offensieve agenda voor de komende jaren bevat daarom ook de volgende punten:

1. Een huurverlaging van gemiddeld 10 %.
2. Uitbreiding van de sociale huurvoorraad.
3. Verduurzaming en lagere woonlasten.
4. Versterking huur(prijs) bescherming en positie in de geliberaliseerde sector.

Wij vragen u dan ook met klem mee te werken, nu en na de verkiezingen om voor deze groep inwoners van Heerlen een betaalbaar bestaan mogelijk te maken.

Wij rekenen op U,

Stadsdeel Heerlerbaan.

Renovatie Hoogbouw appartementen !

Reeds enige tijd geleden heeft de Fa.Smeetsbouw in opdracht van Woningstichting Weller de renovatie van de gehele buitenschil van deze Flats in de Peter Schunckstraat gemaakt, de opzet was om deze appartementen levensloopbestendig te maken, dus geschikt te maken voor alle doelgroepen en waarbij de dorpels van de galerijen en balkons tot een minimum beperkt zijn, dus overal zo weinig mogelijk zijn dus zeker ook geschikt zijn voor rolstoel gebruikers etc. Flat II is al laatste opgeleverd sinds 1.5 jaar, het is een ware metamorfose om te zien hoe prachtig deze woningen nu zijn geworden.

De toegang de wachtruimte en aparte ruimte’s voor de normale en de elektrische fietsen en de brievenbusruimtes, alles is tot volle tevredenheid van de bewoners gemaakt met bijna geen overlast want overal werd er rekening mee gehouden.
Ook de nieuwe bekleding, de buitenschil genoemd, van de woningen heeft een enorme verbetering gebracht welke zeker te merken is bij het stookgedrag, de aangebrachte isolatie is een enorm verschil, dus merkbaar, ook de geluidsoverdracht naar binnen is door het nieuwe dubbelglas HR++ een enorme verbetering.

We proberen u door een aantal foto’s iets te laten zien hoe dit begonnen is en hoe het beeld nu is ?

           

              

Hopende dat u met deze afbeeldingen zich een beeld kunt maken hoe dit project is verlopen en de leefbaarheid en veiligheid is verbeterd door het aanbrengen van een led-verlichting op de muren boven de garagepoorten zoals u kunt zien in een van de foto’s.

  

Na de oplevering van elke flat werden de huurders uitgenodigd door de Fa.Smeets en aanverwante leveranciers betrokken bij een gezellige bijeenkomst van dit complex dit laten wij u zien in de volgende bijlage.

Overleg 14-03-2017

Stadsdeel overleg 14-03-2017

– Het appartementen complex blok 3 is op 15 maart officieel opgeleverd door de Fa.Smeets.
– Dit is met een feestelijk tintje gebeurt, met een hapje en een drankje voor alle bewoners uit dit complex.
– De servicekosten afrekening voor flat 2 laat al een behoorlijke tijd op zich wachten, maar er is voortgang zodat  deze bewoners op korte termijn deze mogen ontvangen.
– Op 31 mei zal er een Algemene ledenvergadering zijn voor de wijk oud Heerlerbaan, reden is dat men in de
toekomst samen wil gaan werken met de HBV Beloofde land om zo sterker te staan voor de huurders van Weller
in deze wijk, dit zal zijn in het kantoor van het Stadsdeel Heerlerbaan, gelegen in de beneden verdieping van de Caumerbron.

Feestelijke opening Flat III

Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017

Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 Officiële opening Peter Schunckstraat blok 3 Heerlen 2017 P1040329 F76BA700-A24B-490C-886C-45FCE95D5C69

Feestelijke opening Flat III.

Op 20 April 2017 is na een renovatieperiode de feestelijke opening verricht in de Peter Schunckstraat door de Directeur van Weller, de Directeur van Smeets-bouw en de Voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging.       Wat deze renovatie voor de bewoners gebracht heeft is 100 % tevredenheid zoals in elke woning de werkzaamheden zijn verricht, dit brengt ook voor de buitenschil een enorme metamorfose en geweldige uitstraling. Alles word tot in de puntjes door de Fa.Smeetsbouw als hoofduitvoerder verzorgd en afgestemd met alle betrokken partijen, ook de Huurders Belangen Vereniging is bij elk overleg betrokken geweest om indien mogelijk met de wensen van bewoners individueel zoveel mogelijk rekening te kunnen houden. Dit heeft als eindresultaat een geweldige verbetering gebracht waar de bewoners de komende 25 jaar weer mee vooruit kunnen. De woningen zijn op dit moment dan ook levensloopbestendig, door de isolatiewaarde te verbeteren zijn deze naar energielabel B gebracht waardoor het individueel stookgedrag mogelijk ook omlaag gebracht kan worden, door deze isolatie is de geluidsoverdracht van buiten naar binnen ook enorm verbeterd. Tevens is ook rekening gehouden met de veiligheid, dit door het aanbrengen van een strook LED verlichting rondom de flat wat een mooie uitstraling geeft en men niet meer in het donker staat in de nachtelijke uren. Bij dit officieel tintje waren alle bewoners uitgenodigd voor een hapje en drankje waar veel bewoners op een gezellige manier gebruik van hebben gemaakt. Afsluitend was er door enkele personen van de betrokken partijen de mogelijkheid gegeven om met de luchtballon van IBA een vaart te maken, vertrokken is vanaf het trapveldje gelegen tussen flat 3 en 4, ook dit feestje was voor de aanwezige toeschouwer en bewoner een mooi en gezellige beleving.

Vocht in uw woning

imagesPNKD7I4S      Vocht in uw woning ??     0ea5e6a82b0fc10fa20481b413fe89c6

Vocht in uw woning kan door diverse problemen veroorzaakt worden ?

Vocht kan uw woning binnen komen op diverse plaatsen, door b.v. een vochtige kruipruimte of een geplaatste aanbouw waar geen goed lood is aangebracht om een waterafscheiding te krijgen, waardoor het vocht zichtbaar wordt net boven de plinten of in de hoeken bij het plafond of de rabatdelen net naast de ramen en plekken welke afgeschermd worden door kasten tegen buiten wanden aan waardoor er geen luchtstroming is zodat u onbedoeld    veel te weinig of helemaal niet ventileert, een probleem vocht wat zich voor doet als u niet of onvoldoende ventileert in uw woning en andere ruimtes.

U zult merken dat als u goed en vaak ventileert u ook een beter stookgedrag hebt en de betreffende ruimte’s  zich behagelijker aanvoelen omdat verse lucht zich beter  laat verwarmen omdat de vochtigheid niet zo hoog is in uw woning, en zorgt voor een gezonder binnen klimaat.

Stel dat uw woning een vochtig klimaat heeft dan hebt u kans dat schimmels welke gevaarlijk zijn voor uw gezondheid de mogelijkheid krijgen zich in uw woning te gaan nestelen, met als gevolg dat u een prikkelbare luchtweg of darm en maagklachten kunt krijgen. De goedkoopste manier van ventileren is om gedurende de ochtend even een 15 minuutjes de ramen of deuren op een kier te zetten zodat alle gebruikte lucht welke in de nachtelijke uren gebruikt is ververst kan worden in uw woning.

Schimmelvorming in de badkamer is soms te wijten aan een slechte ventilatie of een gebrekkige afvoer van vervuilde en verse lucht en het condens neerslaat op tegels en ramen en muren. Al deze problemen kunnen een sluimerend probleem zijn van een slechte ventilatie. Schimmels in huis vormen zich door een te hoog vochtgehalte en gebrekkige verluchting.

Stel dat u een mechanische ventilatiesysteem hebt dat vergt van zelfsprekend wat onderhoud welke bestaat uit het vervangen c.q. schoonhouden en maken van de filters.