Het is tijd voor verandering

time-for-a-change-897441_960_720

Het is tijd voor veranderingen.

De afgelopen maand is er veel verandert op de Heerlerbaan.

De HBV oud Heerlerbaan bestaat niet meer en er wordt gestreefd om uw aller belangen te blijven behartigen middels een fusie met de HBV het Beloofde land.

Zo ontstaan er 2 Huurdersbelangenverenigingen: een voor de laagbouw en een al bestaande HBV Hoogbouw.

Om een en ander een definitief karakter te geven is uw komst naar de Jaarvergadering op 20 februari a.s. gewenst. De uitnodiging voor deze vergadering vindt u in  “de Blik op Heèlebaan” die deze maand uitkomt of u neemt contact op met het secretariaat van de HBV “het Beloofde land” per adres: Mevr.D.Romeyn, Bautscherweg 93    6418EL Heerlen.

Verder vindt u binnenkort op onze website onder de link “bestuur”  ook een overzicht van de notulen van de afgelopen vergaderingen, zodat u een indruk krijgt over het reilen en zeilen van uw vertegenwoordigers in de HBV’s en het overkoepelend orgaan die uw belangen behartigen bij Weller en de Gemeente Heerlen.

Mocht u trouwens geïnteresseerd zijn in ons werk en wilt u uw mening ook eens laten horen of zelfs deelnemen aan dit overleg, bezoek dan onze Ledenvergadering of maak uw wens kenbaar via het secretariaat.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HBV Beloofde land/Nieuwbouw.

 logo_bel_land

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering H.B.V. Beloofde land/Nieuwbouw Heerlerbaan.

Tijd: maandag 20 februari 2017 om 20:00 uur.

Plaats: Stadsdeelkantoor Weller, benedenverdieping “Caumerbron”
zie het bord: Weller-Stadsdeel Heerlerbaan.

Agenda.
1. Opening door voorzitter
2. Jaarverslag secretaris
3. Jaarrekening penningmeester en verslag kascontrole commissie
4. Vooruitblik 2017
5. Verslag van de vergadering van 12-12-2016
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Sluiting.

Met vriendelijke groeten,
Namens het Bestuur
Mevr.D.Romeyn(secretaris)