Individueel aanleggen verwarming flat 1 & 2

Zoals eerder al aangegeven is nu ook in flat 2 de individuele verwarming klaar en is alles naar tevredenheid verlopen.  Iedere bewoner zal nu naar behoefte zijn eigen temperatuur kunnen regelen.  In 2017 zal er in flat 2 naar alle waarschijnlijkheid ook begonnen worden met het isoleren van de woningen, er worden dus nieuwe voorzet wanden geplaatst waardoor de isolatie sterk verbeterd, ook het huidige glas wordt vervangen door HR++ glas waardoor er nog meer energie bespaart kan worden. In Flat 1 waar men nu nog bezig is met het aanleggen van de individuele verwarming wordt ook meteen de “warmte terug win unit” vervangen, WTW genaamd, hierdoor zijn de werkzaamheden iets gecompliceerder en duren de werkzaamheden per woning iets langer,  deze bewoners kunnen wel de komende winter ook hun verwarming zelf kunnen regelen. We zullen u hier van de werkzaamheden in de flats op hoogte houden.