Huurverhoging 2016

Huurverhoging 2016.

De afgelopen maanden heeft het Stadsdeel Heerlerbaan als afgevaardigde van de 3 huurdersbelangenverenigingen onderhandeld samen met onze collega’s uit de andere stadsdelen van Weller over de huurverhoging ingaande 1 juli 2016.

De minister heeft voorgeschreven een inkomensafhankelijke huurverhoging voor 2016 van 0.6 % (inflatie) met daarbovenop een verhoging van 1.5 %, 2% en 4 %.

De huurderskoepels hebben de directie gevraagd om net als in 2015 af te zien van een inkomensafhankelijke verhoging.

Op 3 februari is het voorstel van de directie van Weller gekomen om iedereen een huurverhoging toe te passen van 1.6 % zijnde de inflatie 0.6 % en daarbij een verhoging van 1 % . Voor 19 maart hebben wij als Stadsdeel Heerlerbaan een gekwalificeerd advies moeten uitbrengen over de verhoging.

Ons voorstel omkleed met een aantal argumenten was om alleen een verhoging door te voeren van 0.6 % zijnde inflatie. Onze argumenten waren o.a. het niet indexeren van pensioenen, het uitkleden van de huurtoeslag, de stijging van de totale woonlasten en de betaalbaarheid als één van de prioriteiten van Weller.

Afgelopen woensdag 6 april is men in het laatste overleg met de directie van Weller en de 4 andere stadsdelen tot een overeenkomst gekomen om de huren per 1-7-2016 voor eenieder te verhogen met 1 % .

Hierbij moeten wij wel mededelen, dat ondanks dit voor dit jaar behaalde succes, er voor de komende jaren de inkomensafhankelijke huurverhoging weer zit aan te komen op voorschrift van het Kabinet Rutte II.