Uitnodiging en Agenda voor de Algemene Ledenvergadering HBV Hoogbouw op 27 Januari om 19:00 uur in de Caumerbron.

Algemene ledenvergadering voor de bewoners van de flats in de Peter Schunckstraat.

Agenda:

1-Uitleg over het nieuwe Wijksteunpunt PeterSchunck door Meander.

2-Woongenot ?

3-Tevredenheid aanleg verwarming in de flats 4 en 5.

4- Afspraken m.b.t. de aanleg van de nieuwe CV ketels in flat 1 en 2.

5- Nieuwe bestuursleden voor in het Alg Bestuur uit flat 2 en 3.

6-Pauze, en kascontrole door 2 personen.

7-Warmtewet, uitleg voor de betrokken flats.

8-Informatie m.b.t. de renovatie in de flats 1 t/m 4.

9-Rondvraag.

10- Sluiting.

Namens het D.B van de HBV Hoogbouw.

Individuele verwarming in de flats 4 en 5.

008  015  017  009

005  003  013

 

Na jaren van inzet heeft de Huurders Belangen Vereniging in de Peter Schunckstraat het toch zover gekregen om in goed overleg met Weller een goede individuele verwarming te krijgen in de flats 4 en 5.

Vanaf 2009 was de HBV al bezig met het regelen van de temperatuur van de verwarming in beide flats, na al die jaren werden er in 2013 wijzigingen aangebracht in de flats 4 en 5 die alleen maar grotere problemen veroorzaakten, omdat er nu bijna niets meer regelbaar was.

Na een enquête onder 264 huurders/ bewoners in beide flats hebben we dit kunnen aantonen en is men dit voorjaar van 2015 begonnen met de aanleg van een individuele regelbare verwarming in flat 5 en na de bouwvakvakantie in flat 4.

Nadat de Fa.Feenstra iedere bewoner apart bezocht heeft waarbij iedereen kon aangeven waar hij/zij de radiatoren geplaatst wilden hebben is het merendeel te zien op de foto’s zoals de verwarming in 90 % van de woningen is aangelegd, op enkele andere plaatsen werden de leidingen of de radiators op een andere plaats gemonteerd.

Het aanleggen van het ventilatiekanaal bracht veel werk met zich mee, er moest een gat met een diameter van 42 cm door de vloer geboord worden in een streng van 12 woningen om te beginnen, na het aanleggen hiervan kon het compartiment brandvrij worden afgesloten en de combiketel geplaatst worden.

Het monteren van ‘t leidingwerk en het ophangen van de radiatoren heeft maar 2 werkdagen gekost en wat voor 99 % van alle bewoners tot volle tevredenheid is uitgevoerd, goed werk is verricht en netjes opgeleverd werd door de Fa.Feenstra.

Bestuur HBV Hoogbouw.